Remit udalosť
SK421_SE_ENOG01_000000064_006

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_ENOG01_000000064_006
Stav udalosti Neaktívna
Typ nedostupnosti Neplánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 24.11.2019 18:42:09
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 21.11.2019 23:40:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 24.11.2019 18:39:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 110.00
Dostupný výkon (MW) 0.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 110.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Porucha
Poznámky netesnost
Typ paliva Fossil Brown coal/lignite
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa ENO B1
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--ENOG01---Y
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne Elektrárne Nováky