Remit udalosť
SK421_SE_ENOG03_000000001_002

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_ENOG03_000000001_002
Stav udalosti Neaktívna
Typ nedostupnosti Neplánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 18.12.2016 11:53:39
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 18.12.2016 07:28:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 18.12.2016 11:44:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 95.00
Dostupný výkon (MW) 0.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 95.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Iné vplyvy
Poznámky
Typ paliva Fossil Brown coal/lignite
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa ENO B3
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--ENOG03---O
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne Elektrárne Nováky