Remit udalosť
SK421_SE_EVOG16_000000003_001

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EVOG16_000000003_001
Stav udalosti Aktívna
Typ nedostupnosti Neplánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 29.08.2017 00:07:29
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 29.08.2017 00:03:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 29.08.2017 23:59:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 60.00
Dostupný výkon (MW) 50.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 110.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Porucha
Poznámky
Typ paliva Fossil Hard Coal
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EVO B6
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--EVOG16---5
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne Elektrárne Vojany