Remit udalosť
SK421_SE_EVOG16_000000008_002

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EVOG16_000000008_002
Stav udalosti Neaktívna
Typ nedostupnosti Neplánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 16.11.2017 09:03:09
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 15.11.2017 22:32:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 16.11.2017 09:00:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 52.00
Dostupný výkon (MW) 58.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 110.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Porucha
Poznámky
Typ paliva Fossil Hard Coal
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EVO B6
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--EVOG16---5
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne Elektrárne Vojany