Pre študentov

Štúdium technického smeruPre Slovenské elektrárne je veľmi dôležitá podpora vzdelávania, vedy a inovácií. Veľké množstvo aktivít je preto smerovaných práve na školy, univerzity a študentov.

Okrem dobre známych Cien Aurela Stodolu či udeľovania štipendií spolupracujeme aj v týchto oblastiach:

Odborné prednášky – naši odborníci na vašich stredných školách a univerzitách.
Stáže pre študentov – vaše praktické skúsenosti a zručnosti na našich pracoviskách.
Konzultácie záverečných a iných odborných prác – naši odborníci ako vaši konzultanti.

V prípade záujmu nás kontaktujte na e-mailovej adrese studenti@seas.sk, radi sa s vami dohodneme na ďalších detailoch spolupráce.

Slovenské elektrárne, a.s.
Úsek ľudských zdrojov
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava