Školenie pre výkon prác na stavbe MO34 a v sektoroch 1-2 EMO/EBO

Školenia pre výkon prác na stavbe MO34 (sektory 1-6) a zároveň aj do sektorov 1-2 EBO/EMO.

Základné aj periodické školenie  do priestorov MO34 a do sektorov 1-2 EBO/EMO sú totožné (ďalej iba školenie). Školenie má teoretickú časť v trvaní 1 deň – bezplatne.

  • Školenia realizuje externá školiaca organizácia KONTROLSPOL, s.r.o., v školiacich priestoroch MO34 v pondelok až štvrtok, v slovenskom a anglickom jazyku v čase od 8:00 hod do 15:00 hod.
  • KONTROLSPOL, s.r.o, vydá úspešným účastníkom Osvedčenie s potvrdením absolvovania školenia. Toto Osvedčenie je podkladom pre vybavenie vstupu do priestorov MO34 aj do sektorov 1-2 EBO/EMO. Netreba absolvovať  e-learning a testovanie v JE EBO/EMO.