Stáže a praxe

Externé vzťahy a udržateľný rozvoj hľadajú stážistuHľadáme stážistu!

V Slovenských elektrárňach spolupracujeme na dlhodobej báze s veľkým množstvom študentov naprieč všetkými odbormi, zameraniami a úrovňami vysokoškolského štúdia.

Ak máte záujem o získanie základných praktických zručností a skúseností na našich pracoviskách, vyplňte a odošlite nižšie elektronický formulár.

Po vzájomnej dohode a na základe konkrétne špecifikovaných detailov vám sprostredkujeme bezodplatnú študentskú stáž alebo prax v našich zamestnaneckých útvaroch.

Vyplnením on-line formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov podľa Zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o stáž alebo prax

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
 
?