Tlačové správy

Generálne odstávky atómovej elektrárne Bohunice V2

Po šiestich týždňoch ukončili rozšírenú odstávku 4. bloku. Tretí bohunický blok ide do odstávky 24. júna.

Mochovce 3 a 4: Systém fyzickej ochrany skladu čerstvého paliva

Osobitný strážený a chránený vnútorný priestor musí mať jadrová elektráreň najmenej pol roka pred dovozom čerstvého paliva.

Generálne odstávky AE Mochovce a Bohunice V2

Iba rekordných 18,5 dňa trvala odstávka 1. bloku v Mochovciach. Zároveň 11. mája odštartovala predĺžená 38-dňová odstávka 4. bloku v Bohuniciach.

Vyhlásenie k situácii vo financovaní technického vzdelávania na Slovensku

Slovenské elektrárne podporujú Vyhlásenie Strojníckej fakulty STU k situácii vo financovaní technického vzdelávania na Slovensku.

Plánovaná generálna odstávka 1. bloku AE Mochovce

Na odstávke robí vyše 1100 zamestnancov Slovenských elektrární z Mochoviec aj Bohuníc, ktorým asistuje vyše 600 ľudí z dodávateľských firiem.

Mochovce: 3. blok pripojený k elektrizačnej sústave SR

Pripojenie slúži ako hlavný zdroj napájania stavby a spúšťanie bloku do prevádzky. Potom bude dodávať elektrinu do prenosovej sústavy Slovenska.

Na 3. bloku v Mochovciach začala úvodná fáza studených hydroskúšok

Po ukončení úvodnej fázy budú Slovenské elektrárne počas studených hydroskúšok simulovať prevádzkové podmienky.

Celoareálové havarijné cvičenie v Mochovciach

Vo štvrtok 9. novembra 2017 sa v ranných hodinách v areáli elektrárne rozozvučia sirény 2-minútovým kolísavým tónom.

Celoareálové havarijné cvičenie v Atómových elektrárňach Bohunice V2

Vo štvrtok 26. októbra sa na území elektrárne spustia sirény systému varovania a vyrozumenia s reálnymi akustickými signálmi varovania.

Odstávka 2. bloku AE Mochovce

Posledná tohtoročná plánovaná odstávka na jadrových blokoch Slovenských elektrární začne v sobotu 7. októbra 2017.