Tlačové správy

Skončila sa plánovaná generálna odstávka 1. bloku AE Mochovce

Zároveň dnes v noci začína krátka odstávka 4. bloku a po nej odstávka 3. bloku AE Bohunice V2.

Nový projektový riaditeľ pre Mochovce 3&4

Francisco Josè Morejon Verdù preberá pozíciu projektového riaditeľa 3. a 4. bloku AE Mochovce. Z postu odchádza John Clark.

Akcionári schválili Strategický plán 2017 – 2021

Mimoriadne Valné zhromaždenie Slovenských elektrární jednohlasne schválilo Strategický plán, vrátane rozpočtu pre 3. a 4. blok AE Mochovce.

Nováky: Ukončenie testovania náhradnej spaľovacej jednotky

Slovenské elektrárne ukončili dňa 28. februára prevádzkový pokus na treťom bloku elektrárne Nováky v súlade harmonogramom schváleným v novembri 2016.

Mochovce 3&4: Tlaková skúška primárneho okruhu

Úspešná skúška natlakovania primárneho okruhu 3. bloku je ďalším dôležitým míľnikom v dostavbe atómových elektrární Mochovce.

Cena Aurela Stodolu 2016

Slovenské elektrárne oceňujú najlepšie bakalárske, diplomové, dizertačné a ŠVOČ práce zamerané na energetiku.

Celoareálové havarijné cvičenie v AE Bohunice V2

Na území elektrárne spustia sirény systému varovania a vyrozumenia s reálnymi akustickými signálmi varovania.

Koniec odstávky 2. bloku AE Mochovce

Odstávka bola poslednou v pláne generálnych odstávok slovenských atómových elektrární pre rok 2016.

Plánovaná odstávka 2. bloku AE Mochovce

Odstávka začínajúca 1. októbra 2016 bude poslednou z tohtoročných plánovaných odstávok slovenských atómových elektrární.

MVZ schválilo nové zloženie orgánov a zmenu stanov spoločnosti

Novým predsedom predstavenstva sa s účinnosťou od 29. júla 2016 stal Bohumil Kratochvíl.