Tlačové správy

Mochovce 3&4: Tlaková skúška primárneho okruhu

Úspešná skúška natlakovania primárneho okruhu 3. bloku je ďalším dôležitým míľnikom v dostavbe atómových elektrární Mochovce.

Cena Aurela Stodolu 2016

Slovenské elektrárne oceňujú najlepšie bakalárske, diplomové, dizertačné a ŠVOČ práce zamerané na energetiku.

Celoareálové havarijné cvičenie v AE Bohunice V2

Na území elektrárne spustia sirény systému varovania a vyrozumenia s reálnymi akustickými signálmi varovania.

Koniec odstávky 2. bloku AE Mochovce

Odstávka bola poslednou v pláne generálnych odstávok slovenských atómových elektrární pre rok 2016.

Plánovaná odstávka 2. bloku AE Mochovce

Odstávka začínajúca 1. októbra 2016 bude poslednou z tohtoročných plánovaných odstávok slovenských atómových elektrární.

MVZ schválilo nové zloženie orgánov a zmenu stanov spoločnosti

Novým predsedom predstavenstva sa s účinnosťou od 29. júla 2016 stal Bohumil Kratochvíl.

Kontrolná montáž reaktora 3. bloku AE Mochovce

Slovenské elektrárne dokončili stavebné práce na 3. bloku zavŕšením kontrolnej montáže reaktora. Je to dôležitý míľnik na ceste spúšťania bloku.

Plánované cvičenie hasičov v AE Mochovce

Súčinnostné havarijné a taktické cvičenie závodného hasičského útvaru a Krajského riaditeľstva HaZZ v Nitre prebehne 16. júna 2016.

Energia na kolesách prilákala 213 cyklistov

Najmladší účastník mal 1,5 roka a najstarší 79. Tretí ročník sprievodného podujatia pretekov Okolo Slovenska prilákal rekordný počet športovcov.

Valné zhromaždenie schválilo finančné výsledky za rok 2015

Slovenské elektrárne vykázali zisk pred úrokmi, odpismi a zdanením EBITDA vo výške 869 mil. eur, čistý zisk 24 miliónov a investície 722 mil. eur.