Akcionári schválili strategický plán 2017 – 2021

29.03.2017
Možnosti zdieľania:

Mimoriadne Valné zhromaždenie Slovenských elektrární jednohlasne schválilo Strategický plán, vrátane rozpočtu pre 3. a 4. blok AE Mochovce.

Mimoriadne Valné zhromaždenie spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., v utorok 28. marca jednohlasne schválilo Strategický plán na roky 2017 – 2021, ktorého súčasťou je aj rozpočet dostavby tretieho a štvrtého bloku atómových elektrární v Mochovciach vo výške 5,4 miliardy eur, s plánovaným začiatkom prevádzky tretieho bloku ku konca roka 2018 a štvrtého bloku ku konca roka 2019.

Začiatkom marca bol tretí blok dokončený na 94,7 % a štvrtý blok na 82,8 %. Priamo na stavbe pracuje viac ako 3 500 pracovníkov, ďalších približne 6 500 pracuje v dodávateľskom reťazci alebo na vyvolaných pracovných miestach. Počet odpracovaných hodín na stavbe dosiahol takmer 65 miliónov človekohodín.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right