Bezplatný energetický audit pre mestá a obce

10.08.2015
Možnosti zdieľania:

4. ročník programu Ekoobec ponúka audit vybranej verejnej budovy, financovaný z Nadačného fondu Slovenských elektrární

Slovenské samosprávy dlhodobo bojujú s nedostatkom finančných prostriedkov. Je preto pre ne dôležité vedieť, aké úsporné opatrenia im umožnia ušetriť napríklad na prevádzke budov, ktoré vlastnia. Obce a mestá sa aj tento rok môžu prihlásiť do programu Ekoobec a v rámci jeho štvrtého ročníka získať zdarma energetický audit vybranej verejnej budovy.

„Energetický audit odporučí obciam a mestám opatrenia, ktoré by mali zrealizovať v škôlke, škole, na obecnom úrade, v kultúrnom dome či inde s cieľom znížiť ich náklady na energie a prevádzku danej budovy,“ vysvetľuje Ondrej Gallo, programový manažér Nadačného fondu Slovenských elektrární pri Nadácii Pontis.

Navrhnuté opatrenia sa môžu týkať znižovania tepelných strát, výmeny technológií na kúrenie, klimatizáciu či osvetlenie a ich zámerom je prispieť k znižovaniu energetických nákladov na prevádzku danej budovy. Bezplatný audit môžu následne obce a mestá využiť v žiadosti o finančnú podporu zo štrukturálnych fondov alebo pri realizácii úsporných opatrení prostredníctvom zmluvy o energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie.

Samospráva môže získať energetický audit na jednu zo svojich budov od niektorej z certifikovaných spoločností až do výšky 2500 eur. Slovenské elektrárne podporujú program Ekoobec od roku 2012, pričom do programu zatiaľ investovali viac ako 210-tisíc eur. Tento rok finančne podporia vypracovanie energetických auditov pre budovy vo vlastníctve miest a obcí celkovo do výšky 50-tisíc eur. Odbornými partnermi, ktorí sa budú podieľať na posudzovaní žiadostí bude Slovenská rada pre zelené budovy a Asociácia poskytovateľov energetických služieb.

Obce a mestá sa môžu hlásiť do programu Ekoobec do nedele 11. septembra. Podrobné informácie o tom, ako sa do programu zapojiť, nájdete na webe Nadácie Pontis.

V minulom roku takto získalo od Slovenských elektrární bezplatný audit 33 slovenských obcí, program bol zameraný na audit verejného osvetlenia. Záujem o audit malo pôvodne 135 obcí, z nich jedna štvrtina na noc vypínala verejné lampy – najmä preto, aby ušetrila. Ulice tak zostávali v tme, čo zvyšovalo riziko ohrozenia majetku i bezpečnosti obyvateľov. Vybrané obce potom v audite získali informácie o technickom stave svietidiel a zdrojov, či stave rozvádzačov. Tiež dostali návrh opatrení na rekonštrukciu osvetlenia s vyčíslením úspor energie, investičných nákladov a ich návratnosti.

Nadácia Pontis je jednou z najväčších grantových a operačných nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu a presadzuje zodpovedné podnikanie. S firmami spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a poskytuje im poradenstvo pri tvorbe filantropickej stratégie. Realizuje prieskumy, vydáva publikácie, pripravuje vzdelávacie podujatia, organizuje ocenenie filantropických aktivít Via Bona Slovakia. Spravuje nadačné fondy, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Nadácia Pontis je administrátorom združenia Business Leaders Forum. Projektmi v oblasti demokratizácie a rozvojovej pomoci podporuje disidentov a občiansku spoločnosť v Bielorusku a na Kube.

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis funguje od roku 2011. V rámci neho spoločnosť podporuje projekty zamerané na energetickú efektívnosť miest a obcí, na podporu ľudí bez domova a ich začlenenie do spoločnosti, projekty spoločenskej zodpovednosti realizované zamestnancami spoločnosti a tiež investuje do mladých talentov v oblasti vedy a techniky udeľovaním malých grantov. Slovenské elektrárne dosiaľ v rámci nadačného fondu podporili projekty v celkovej hodnote vyše 1 milióna eur. Všetky aktivity spoločenskej zodpovednosti Slovenských elektrární, spoločnosti skupiny Enel, zastrešuje program Energia pre krajinu.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right