Celoareálové cvičenie v AE Bohunice V2

22.10.2014
Možnosti zdieľania:

„Núdzový stav na území jadrového zariadenia“ bude počas cvičenia oznámený dvojminútovým kolísavým tónom sirén.

Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel, upozorňujú, že v súlade s harmonogramom nácvikov a cvičení na rok 2014, sa zajtra, vo štvrtok 23. októbra 2014 uskutoční v lokalite Atómovej elektrárne Bohunice celoareálové havarijné cvičenie.

Cvičenie bude zamerané na vyhlásenie simulovanej udalosti v areáli jadrového zariadenia, vyrozumenie a uvedenie zložiek organizácie havarijnej odozvy elektrárne Bohunice V2 do pohotovosti, varovanie zamestnancov a precvičenie ochranných opatrení ako zhromažďovanie, ukrytie a evakuácia.

V priebehu cvičenia bude v lokalite Bohunice vykonaná previerka vnútorného systému varovania a vyrozumenia. "Núdzový stav na území jadrového zariadenia" bude oznámený dvojminútovým kolísavým tónom sirén. "Koniec cvičenia a ohrozenia" oznámi dvojminútový stály tón sirén.

Príslušné orgány, inštitúcie a organizácie boli o príprave cvičenia a plánovaných akustických signáloch vopred vyrozumené.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right