Celoareálové havarijné cvičenie v AE Bohunice V2

25.10.2016
Možnosti zdieľania:

Na území elektrárne spustia sirény systému varovania a vyrozumenia s reálnymi akustickými signálmi varovania.

Slovenské elektrárne upozorňujú na celoareálové cvičenie v lokalite Atómových elektrární Bohunice V2 s názvom KAZUÁR 2016, ktoré sa v súlade s tohtoročným harmonogramom havarijných nácvikov a cvičení uskutoční vo štvrtok 27. októbra.

Predmetom cvičenia bude simulácia vzniku klasifikovanej udalosti, vyrozumenie a aktivácia členov organizácie havarijnej odozvy, varovanie zamestnancov a precvičenie ochranných opatrení, vrátane cvičnej evakuácie.

Počas cvičenia budú na území elektrárne spustené sirény systému varovania a vyrozumenia s reálnymi akustickými signálmi varovania. Začiatok cvičenia bude oznámený informáciami „POZOR CVIČENIE“, POZOR, RADIAČNÉ OHROZENIE“ a 2-minutovým kolísavým tónom sirén, ukončenie bude oznámené informáciou „KONIEC OHROZENIA“ a dvojminútovým stálym tónom sirén.

O realizovaní cvičenia boli informované aj obvodné úrady a obce v 5 km okolí elektrárne a príslušné orgány a organizácie.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right