Celoareálové havarijné cvičenie v Atómových elektrárňach Bohunice V2

24.10.2017
Možnosti zdieľania:

Vo štvrtok 26. októbra sa na území elektrárne spustia sirény systému varovania a vyrozumenia s reálnymi akustickými signálmi varovania.

Slovenské elektrárne uskutočnia v súlade s vyhláškou Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (UJD SR) č. 55/2006 Z.z. celoareálové havarijné cvičenie v lokalite Atómových elektrární Bohunice V2 s názvom MARABU 2017.

Vo štvrtok 26. októbra sa podľa schváleného harmonogramu havarijných cvičení na území elektrárne spustia sirény systému varovania a vyrozumenia s reálnymi akustickými signálmi varovania.

Predmetom cvičenia bude simulácia vzniku klasifikovanej udalosti, vyrozumenie a aktivácia členov organizácie havarijnej odozvy, varovanie zamestnancov a precvičenie ochranných opatrení, vrátane cvičnej evakuácie.

Cvičenie bude na území elektrárne V2 vyhlásené spustením systému varovania dvojminútovým kolísavým tónom sirén a hovorenou informáciou „POZOR CVIČENIE“ a „POZOR, RADIAČNÉ OHROZENIE“. Vyrozumievacím pagingovým a telefónnym systémom sa uvedie do činnosti Organizácia havarijnej odozvy.

Ukončenie cvičenia bude oznámené dvojminútovým stálym tónom sirén a informáciou „KONIEC OHROZENIA“.

O realizovaní cvičenia boli informované aj obvodné úrady a obce v 5 km okolí elektrárne a príslušné orgány a organizácie.

SÚVISIACE VIDEO | AE Bohunice: Celoareálové havarijné cvičenie 2016:

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right