Celoareálové havarijné cvičenie v Atómových elektrárňach Bohunice V2

24.10.2018
Možnosti zdieľania:

Vo štvrtok 25. októbra 2018 sa spustia sirény systému varovania a vyrozumenia s reálnymi akustickými signálmi varovania.

Slovenské elektrárne zrealizujú vo štvrtok 25. októbra celoareálové havarijné cvičenie v lokalite Atómových elektrární Bohunice V2.

Cvičenie má za cieľ preveriť pripravenosť personálu lokality zvládať radiačné udalosti, ako aj súčinnosť so štátnou správou a samosprávou v ochrannom pásme AE Bohunice. Koná sa v súlade so schváleným harmonogramom havarijných cvičení a zákonom o civilnej ochrane obyvateľstva.

Na území elektrárne sa doobeda počas tohto cvičenia spustia sirény systému varovania a vyrozumenia s reálnymi akustickými signálmi varovania. Cvičenie bude na území elektrárne V2 vyhlásené spustením dvojminútového kolísavého tónu sirén a hovorenou informáciou „Pozor cvičenie“ a „Pozor, radiačné ohrozenie“. Ukončenie cvičenia bude oznámené dvojminútovým stálym tónom sirén a informáciou „Koniec ohrozenia“.

Jadrovej bezpečnosti a súvisiacej príprave personálu sa v Slovenských elektrárňach venuje najvyššia pozornosť, havarijné cvičenia a nácviky havarijnej komisie sa konajú počas celého roka. Na priebeh cvičení dozerajú aj inšpektori Úradu jadrového dozoru SR.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right