Celoareálové havarijné cvičenie v Bohuniciach

28.10.2019
Možnosti zdieľania:

V jadrovej elektrárni v Bohuniciach budú 30. októbra znieť sirény počas cvičenia HARPIA 2019.

Slovenské elektrárne uskutočnia v stredu 30. októbra v jadrovej elektrárni Bohunice V2 celoareálové havarijné cvičenie so zapojením organizácie havarijnej odozvy. Počas cvičenia s názvom „HARPIA 2019“ sa spustia sirény systému varovania a vyrozumenia s reálnymi akustickými signálmi varovania.

Začiatok cvičenia bude vyhlásený spustením dvojminútového kolísavého tónu sirén a hovorenou informáciou „Pozor cvičenie“ a „Pozor, radiačné ohrozenie“. Ukončenie cvičenia bude oznámené dvojminútovým stálym tónom sirén a informáciou „Koniec ohrozenia“.

Cieľom cvičenia je preveriť pripravenosť personálu zvládať radiačné udalosti, ako aj súčinnosť so štátnou správou a samosprávou v ochrannom pásme Atómových elektrární Jaslovské Bohunice (SE-EBO). Koná sa v súlade so schváleným harmonogramom havarijných cvičení a zákonom o civilnej ochrane obyvateľstva.

Počas cvičenia sa vychádza zo simulácie udalosti modelovanej pre podmienky jadrového zariadenia (JZ), spojenej s únikom rádioaktívnych médií na územie JZ v takom rozsahu, že sa vyžaduje realizácia ochranných opatrení pre zamestnancov SE-EBO, dodávateľov a ostatné osoby oprávnene sa zdržujúce na území SE-EBO.

Jadrovej bezpečnosti a súvisiacej príprave personálu sa v Slovenských elektrárňach venuje najvyššia pozornosť, havarijné cvičenia a nácviky havarijnej komisie sa konajú počas celého roka. Na priebeh cvičení dozerajú aj inšpektori Úradu jadrového dozoru SR.

Viac informácií: Havarijná pripravenosť a havarijné plánovanie

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right