Celoareálové havarijné cvičenie v Mochovciach

21.11.2018
Možnosti zdieľania:

Na území jadrovej elektrárne sa vo štvrtok 22. novembra spustia sirény systému varovania a vyrozumenia.

Slovenské elektrárne organizujú vo štvrtok 22. novembra súčinnostné celoareálové havarijné cvičenie v lokalite Atómových elektrární Mochovce.

Cieľom cvičenia je preveriť pripravenosť personálu lokality zvládať radiačné udalosti v súlade s Vnútorným havarijným plánom a precvičiť činností vo väzbe na Plány ochrany obyvateľstva, ako aj súčinnosť so štátnou správou a samosprávou v ochrannom pásme AE Mochovce. Koná sa v súlade so schváleným harmonogramom havarijných cvičení a zákonom o civilnej ochrane obyvateľstva.

Na území elektrárne sa doobeda počas tohto cvičenia spustia sirény systému varovania a vyrozumenia s reálnymi akustickými signálmi varovania – dvojminútovým kolísavým tónom sirén a hovorenou informáciou „Pozor cvičenie“.

Súčasťou cvičenia bude aj simulovaná evakuácia zamestnancov AE Mochovce v ochranných oblekoch na kontrolné stanovište v Janíkovciach pri Nitre.

Jadrovej bezpečnosti a s tým súvisiacej príprave personálu na havarijnú odozvu sa venuje najvyššia pozornosť - súčinnostné havarijné cvičenia sa konajú raz za 3 roky, bežné celoareálové havarijné cvičenia raz za rok a nácviky havarijnej komisie 8 krát ročne. Na priebeh cvičení dozerajú inšpektori Úradu jadrového dozoru SR.

Najnovšie tlačové správy

V Bohuniciach sa vo štvrtok rozozvučia sirény

Cieľom cvičenia je preveriť postupy pre identifikáciu, klasifikáciu, lokalizáciu a likvidáciu udalosti na oboch blokoch jadrového zariadenia bohunickej jadrovej elektrárne, preveriť funkčnosť technických prostriedkov, aktivovať a preveriť...

Prečítať viac

Tretí blok v Bohuniciach plánovane odstavia

Slovenské elektrárne začínajú na 500-megawattovom bohunickom bloku tretiu zo štyroch tohtoročných plánovaných generálnych odstávok slovenských atómových elektrární. Pôjde o generálnu odstávku s čiastočnou výmenou paliva...

Prečítať viac
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right