Celoareálové havarijné cvičenie v Mochovciach

06.11.2017
Možnosti zdieľania:

Vo štvrtok 9. novembra 2017 sa v ranných hodinách v areáli elektrárne rozozvučia sirény 2-minútovým kolísavým tónom.

Ten oznámi začiatok celoareálového havarijného cvičenia, do ktorého sa zapájajú všetky osoby na území elektrárne – zamestnanci, dodávatelia i návštevy.

Takéto cvičenie sa vykonáva raz ročne s cieľom preveriť pripravenosť na radiačnú udalosť na jadrovom zariadení, činnosť všetkých zložiek organizácie havarijnej odozvy, komunikáciu medzi elektrárňou, riaditeľstvom Slovenských elektrární a Úradom jadrového dozoru SR (ÚJD SR). Cvičenie tiež preverí všetky postupy pre ochranu zamestnancov a obyvateľov žijúcich v okolí elektrárne, napríklad ukrytie, užitie jódovej profylaxie a evakuáciu.

Okrem štandardného scenára bude tohtoročné cvičenie v Mochovciach zahŕňať aj transport zranenej kontaminovanej osoby do zdravotného strediska, vrátane dekontaminácie a zdravotného ošetrenia, ako aj zásah závodného hasičského útvaru a integrovaného záchranného systému pri simulovanej dopravnej nehode s väčším počtom zranených osôb na evakuačnej trase z elektrárne.

Cvičenie sa ukončí 2-minútovým stálym tónom. Použitie signálov sirén bolo vopred odsúhlasené Ministerstvom vnútra SR.

O plánovanom cvičení sú informované obvodné úrady v oblasti ohrozenia, obce v 5 km okolí elektrárne a príslušné orgány a organizácie. Počas cvičenia prebehne aj inšpekcia ÚJD SR.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right