Celoareálové havarijné cvičenie v Mochovciach

13.05.2019
Možnosti zdieľania:

Na území jadrovej elektrárne sa vo štvrtok 16. mája spustia sirény systému varovania a vyrozumenia.

V súlade so schváleným harmonogramom havarijných nácvikov a cvičení v jadrovej elektrárni pre rok 2019 bude v AE Mochovce 16. mája celoareálové havarijné cvičenie.

Počas cvičenia Slovenské elektrárne preskúšajú systém Vyrozumenia a varovania. Akustické sirény budú spustené len v lokalite AE Mochovce a budú použité reálne akustické signály – dvojminútový kolísavý tón v otvorenom priestore a hovorená informácia „Pozor, cvičenie“.

Cieľom cvičenia je preukázať splnenie podmienok havarijnej pripravenosti zamestnancov v súlade s Vnútorným havarijným plánom a preverenie väzieb na plány ochrany obyvateľstva v dvadsaťkilometrovom ochrannom pásme podľa legislatívnych požiadaviek SR.

Jadrovej bezpečnosti a s tým súvisiacej príprave personálu na havarijnú odozvu sa venuje najvyššia pozornosť – bežné celoareálové havarijné cvičenia sa konajú každý rok, súčinnostné havarijné cvičenia raz za tri roky a nácviky havarijnej komisie až osemkrát ročne. Na priebeh cvičení dozerajú inšpektori Úradu jadrového dozoru SR.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right