EGP: Výstavba fotovoltiky v Číne

20.05.2014
Možnosti zdieľania:

Lalackama s inštalovaným výkonom 60 MW by sa mala stať najväčšou fotovoltickou elektrárňou Skupiny.

Enel Green Power začal s výstavbou dvoch fotovoltických elektrární (Lalackama a Chañares) umiestnených v severnom Čile.

Lalackama s inštalovaným výkonom 60 MW by sa mala stať najväčšou fotovoltickou elektrárňou Skupiny. Po dokončení a uvedení do plnej prevádzky bude elektráreň schopná produkovať až 160 GWh ročne, čo zodpovedá spotrebe elektriny približne 90 tisíc čilských domácností. Zároveň zamedzí vypusteniu viac ako 100 tisíc ton CO2 do atmosféry. Predpokladá sa, že na výstavbu novej elektrárne bude potrebných približne 110 miliónov amerických dolárov.

Elektráreň Chañares je umiestnená neďaleko slnečnej elektrárne Diego de Almagro (36 MW), prvej slnečnej elektrárne spoločnosti v Čile, ktorej výstavba je takmer dokončená.

Elektráreň s inštalovaným výkonom 40 MW bude po dokončení a uvedení do prevádzky schopná produkovať až 94 GWh. To zodpovedá spotrebe elektriny približne 53 tisíc čilských domácností. Zároveň sa tak zamedzí vypusteniu viac ako 59 tisíc ton CO2 do atmosféry. Do siete bude pravdepodobne pripojená koncom roku 2014 alebo začiatkom roku 2015.

Predpokladá sa, že na výstavbu novej elektrárne bude potrebných približne 70 miliónov amerických dolárov.

Oba projekty majú zmluvy na dodávky elektriny, aby bolo možné predávať vyprodukovanú elektrinu na regulovanom trhu. Tieto zmluvy boli uzatvorené v novembri 2013 prostredníctvom verejnej súťaže 26 distribútorov čilského centrálneho prepojeného systému.

Enel Green Power v Čile vlastní a prevádzkuje veterné elektrárne Talinay a Valle de los Vientos (obe 90 MW inštalovaného výkonu), v súčasnosti buduje najväčšiu čilskú veternú elektráreň (Taltal, 99 MW inštalovaného výkonu), ktorá potrebuje investíciu približne 190 miliónov amerických dolárov, a svoju prvú slnečnú elektráreň v krajine (Diego de Almagro s inštalovaným výkonom 36 MW). EGP skúma množstvo geotermálnych polí s potenciálom vytvorenia viac ako 100 MW inštalovaného výkonu.

Enel Green Power je spoločnosť Skupiny Enel, ktorá sa zameriava výhradne na vývoj a riadenie zdrojov obnoviteľnej energie na medzinárodnej úrovni, prevádzky má v Európe a Amerike. V roku 2013 spoločnosť vyprodukovala z vody, slnka, vetra a zemského tepla viac ako 29 miliárd kWh – dostatok na pokrytie energetických potrieb viac ako 10 miliónov domácností a na zabránenie vypusteniu 16 miliónov ton CO2 do atmosféry. Enel Green Power je svetovým lídrom vo svojom sektore vďaka dobre vyváženému výrobnému portfóliu, ktoré zabezpečuje objemy výroby značne prevyšujúce priemer v tomto sektore. Spoločnosť má inštalovaný výkon približne 8 900 MW z portfólia zdrojov, ktoré obsahujú veternú, solárnu, vodnú, geotermálnu energiu a energiu biomasy. Spoločnosť má približne 750 prevádzkovaných elektrární v 16 krajinách Európy a Ameriky.

V Latinskej Amerike k dnešnému dňu prevádzkuje Enel Green Power elektrárne na obnoviteľné zdroje v Mexiku, Kostarike, Guatemale, Paname, Čile a Brazílii, s celkovým inštalovaným výkonom viac než 1 250 MW. Konkrétne v oblasti veterných elektrární má spoločnosť okrem projektov vo výstavbe v Brazílii aj 24 MW inštalovaného výkonu v Kostarike, 144 MW v Mexiku a 180 MW v Čile. Spoločnosť buduje aj 99 MW veternú elektráreň Taltal v Čile, ako aj veterné elektrárne Sureste (102 MW) a Dominica (100 MW) v Mexiku. Enel Green Power so svojimi storočnými skúsenosťami v oblasti geotermálnej energie vytvára nové príležitosti aj v tomto sektore. Opätovne v Čile spoločnosť skúma niekoľko polí s potenciálnym výkonom presahujúcim 100 MW. Okrem toho je Skupina Enel, podnikajúca prostredníctvom spoločností Endesa a svojich pobočiek v piatich krajinách, najväčším súkromným prevádzkovateľom v Latinskej Amerike s inštalovaným výkonom približne 16 GW, pričom poskytuje služby pre 14 miliónov zákazníkov.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right