Elektrárne Vojany začali spoluspaľovať biomasu

02.10.2009
Možnosti zdieľania:

Čiernouhoľný blok s výkonom 110 MW pri spoluspaľovaní biomasy môže ročne ušetriť až 21 000 ton emisií oxidu uhličitého.

Slovenské elektrárne úspešne začali s výrobou elektrickej energie spoluspaľovaním biomasy v elektrárni vo Vojanoch na východnom Slovensku. Po podpise zmluvy s distribučnou spoločnosťou teraz dodávajú zelenú energiu do slovenskej elektrizačnej sústavy.

Čiernouhoľný blok s výkonom 110 MW pri spoluspaľovaní biomasy vo fluidných kotloch vo Vojanoch môže ročne ušetriť približne 21 000 ton emisií oxidu uhličitého. Spoločnosť v blízkej budúcnosti zvažuje možnosť spoluspaľovania až 20 % kalorického podielu biomasy.

Skupina Enel je angažovaná do výroby elektrickej energie spôsobmi ohľaduplnými k životnému prostrediu, a tak zmierňuje vplyvy na zmenu klímy. Týmto projektom sa skupina Enel vracia k spoluspaľovaniu biomasy a čierneho uhlia. Spoluspaľovanie biomasy navyše zlepšuje prevádzkovú výkonnosť elektrárne, pretože vplýva pozitívne na proces spaľovania. Spoluspaľovanie biomasy by malo priniesť zníženie prevádzkových nákladov v súvislosti so spotrebou vápenca, tvorbou a likvidáciou popolčeka, spotrebou demineralizovanej vody a spotrebou pary.

Tento projekt je tiež v súlade s cieľom stanoveným Európskou úniou, ktorý má zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe elektrickej energie na 20 % do roku 2020. V tejto súvislosti sú Slovenské elektrárne a spoločnosť Enel motivované prispieť k dosiahnutiu cieľa a rozvíjať viac projektov obnoviteľných zdrojov v súlade s prioritami stanovenými Vládou SR a európskym regulačným rámcom.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right