Elektromobilita: eRoaming v Európe

25.09.2014
Možnosti zdieľania:

Enel a Hubject spolupracujú na celoeurópskom eRoamingu, teda nabíjaní sa na staniciach, ktoré vlastní alebo prevádzkuje iný než váš dodávateľ energie.

Skupina Enel prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti pre distribúciu Enel Distribuzione SpA a spoločnosť Hubject GmbH oznámili podpísanie zmluvy o spolupráci, pričom obidve strany budú spolupracovať na vývoji celoeurópskeho rámca “eRoamingu”. Prostredníctvom eRoamingu budú môcť vodiči elektromobilov dobíjať autá aj na zariadeniach, ktoré nevlastní ani neprevádzkuje energetická spoločnosť, ktorej sú zákazníkmi. Spoločným cieľom spolupráce bude umožniť vodičom elektromobilov dobíjať svoje autá na asi piatich tisíckach zariadení na území od Sicílie až po Laponsko, pričom sa každé dobitie automaticky vyfakturuje u nich doma, na účtoch energetickej spoločnosti, ktorej sú zákazníkmi.

Skupina Enel je jedným z najväčších prevádzkovateľov nabíjacích zariadení v Európe, v Taliansku a prostredníctvom dcérskej spoločnosti Endesa v Španielsku má nainštalovaných viac ako 1 600 nabíjacích miest. Na Slovensku je zatiaľ nainštalovaných 6 dobíjacích staníc Enel. Na podporu rozšírenia eRoamingu v Európe vyvinul Enel EMM (Electric Mobility Management – riadenie elektrickej mobility), platformu eRoamingu podporujúcu nabíjacie miesta skupiny ako aj nabíjacie zariadenia vlastnené alebo prevádzkované ďalšími hráčmi v Španielsku, Taliansku, Rumunsku a Grécku. EMM podporuje dovedna viac ako 2 000 nabíjacích miest.

Hubject prevádzkuje európsku platformu eRoamingu od mája roku 2013. Viac ako 120 európskych účastníkov platformy spoločne plní cieľ poskytovať svojim zákazníkom bezbariérový prístup k verejným nabíjacím miestam pre elektromobily v celej Európe. Cez platformu eRoamingu spoločnosti Hubject je dostupných už takmer 3 000 európskych nabíjacích zariadení a sú označené logom "intercharge", teda symbolom spoločnej európskej kompatibility nabíjania elektromobilov a fakturácie, ktoré sú priateľské k užívateľom. Súčasťou rodiny "intercharge" sa spolu s Talianskom a Nemeckom stalo aj niekoľko partnerov z Rakúska, štátov Beneluxu, Nórska, Švédska, Dánska a Fínska.

Spolupráca medzi spoločnosťami Enel a Hubject v oblasti eRoamingu je jedným z hlavných výsledkov Green eMotion, výskumného projektu EÚ v oblasti elektrickej mobility, na ktorom sa zúčastňuje 43 partnerov z priemyslu, sektoru energetiky, výrobcov elektromobilov, obcí, univerzít ako aj výskumných inštitúcií.

"Sme si vedomí potreby užívateľsky príjemného nabíjania elektromobilov doma, ale aj po prekročení štátnych hraníc,” komentoval Livio Gallo, riaditeľ Divízie globálnej infraštruktúry a sietí spoločnosti Enel. "V rámci súčasnej zmluvy si budú spoločnosti Enel a Hubject vzájomne vymieňať informácie, know-how a odborné znalosti s cieľom dosiahnuť kompatibilitu EMM a 'intercharge'. Preto spoločnosti Enel a Hubject urýchlia vzájomné prepojenie nabíjacích infraštruktúr v celej Európe, s cieľom vytvoriť nový európsky model elektromobility významne zvyšujúci pohodlie vodiča a hlavne podporujúci ekologickú kultúru cestovania.

"Našu spoluprácu so spoločnosťou Enel naštartoval výskumný projekt Green eMotion," povedal Andreas Pfeiffer, generálny riaditeľ Hubject GmbH. "Vidíme, že 'intercharge' mení víziu na realitu. Spolu s našimi partnermi sme urobili veľký krok smerom k užívateľsky priateľskej európskej nabíjacej sieti. V spoločnosti Enel sme našli ďalšieho silného a skúseného partnera na spoluprácu pre urýchlenie rastu integrovanej nabíjacej infraštruktúry v Európe.”

Enel je najväčšia energetická spoločnosť v Taliansku a podľa inštalovaného výkonu je na druhom mieste v Európe. Je vedúcim komplexným hráčom na trhu s elektrinou a plynom v Európe a Latinskej Amerike, pôsobí v 32 krajinách na 4 kontinentoch, pričom dohliada na výrobu energie v rozsahu viac ako 95 GW čistého inštalovaného výkonu a distribuuje elektrinu a plyn prostredníctvom siete o dĺžke asi 1,9 milióna km, čím obsluhuje asi 61 miliónov zákazníkov.

Dcérska spoločnosť skupiny Enel, Enel Distribuzione SpA, je druhým najväčším prevádzkovateľom distribučnej sústavy (DSO) v Európe, má viac ako 32 miliónov zákazníkov a viac ako 1,1 milióna km vedení. Enel Distribuzione má u zákazníkov nainštalovaných 32 miliónov inteligentných elektromerov, všetky sú riadené diaľkovo a tak je na popredných miestach v oblasti rozvoja a nasadzovania technológií pre inteligentné siete. V oblasti elektromobility prevádzkuje Enel Distribuzione platformu eRoamingu a taliansku nabíjaciu infraštruktúru pre elektromobily.

Hubject GmbH je spoločný podnik so sídlom v Berlíne, ktorý tvoria výrobcovia automobilov, energií a technológií. Spoločnosť pôsobí v rôznych odvetviach priemyslu a IT platforiem, čím spája infraštruktúru nabíjania, poskytovateľov služieb a mobility. "intercharge" je značkou a rámcom kompatibility, ktorý v súčasnosti používa viac ako 120 európskych partnerov umožňujúcich užívateľsky príjemný proces nabíjania a fakturácie pre nabíjanie elektrických vozidiel. Ďalšie informácie nájdete na www.intercharge.eu alebo www.hubject.com.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right