Enel: Bojujeme proti násiliu na ženách

25.11.2014
Možnosti zdieľania:

Oranžový deň – 25. november je Medzinárodným dňom boja proti násiliu páchanom na ženách, vyhlásený organizáciou OSN. Pridáte sa k nám?

Vrcholové vedenie spoločnosti Enel sa vyfotografovalo v symbolickej oranžovej farbe, aby takýmto spôsobom vyjadrilo svoje „Nie“ násiliu na ženách. Spoločnosť opäť podporuje Oranžový deň Organizácie spojených národov – 16 dní aktivizmu proti rodovému násiliu začínajúcich 25. novembra  a končiacich 10. decembra, v Deň ľudských práv.

Iniciatíva s názvom Oranžové dni Enel bude zahŕňať internú a externú komunikačnú kampaň zameranú na všetky krajiny, v ktorých skupina Enel pôsobí.

Okrem priameho zapojenia vrcholového vedenia sme vyzvali všetkých zamestnancov Enel, aby zaslali svoju fotografiu, na ktorej budú v oranžovom. Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o tomto probléme prostredníctvom virálneho šírenia na sociálnych sieťach. Svoje fotografie budú môcť zasielať aj priamo cez intranetovú stránku spoločnosti. V krajinách, v ktorých Enel pôsobí, sa do kampane zapájajú závody a predajné miesta, ktoré organizujú fotenie svojich zákazníkov a rozdávajú propagačné materiály s výzvou "Stop násiliu na ženách".

Patrizia Grieco, predsedníčka predstavenstva skupiny Enel: "Mnohonárodná korporácia, akou je Enel, je povinná podporovať dôstojnosť ľudského života, ochraňovať rôznorodosť a postaviť sa odmietavo k akémukoľvek prejavu násilia. Aj preto žiadame všetkých našich kolegov, od najvyššieho vedenia, aby svojím jednoduchým, ale konkrétnym gestom prispeli k zvýšeniu povedomia o tomto citlivom probléme. Vykorenenie správania stojaceho za násilím páchanom na ženách si vyžaduje hlboké spoločenské zmeny ako aj priebežnú ochranu pred násilím. Tejto výzve sa snažíme čeliť aj cez našu neziskovú organizáciu Enel Cuore a jej projekty na podporu žien v núdzi, stojacich v prvej línii."

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right