Enel postavil prvé inteligentné mesto na svete

06.05.2015
Možnosti zdieľania:

Celá výstavná plocha Expo bude elektrifikovaná ako inteligentná sieť s najmodernejšími technológiami kombinujúcimi efektívnosť a udržateľnosť.

Expo 2015, výstava otvorená 1. mája v talianskom Miláne, sa nesie v znamení inovácie – spoločnosť Enel z celého výstaviska pomohla vytvoriť prvé plne elektrifikované inteligentné mesto na svete, ktoré je schopné uspokojiť energetické potreby 100 000 ľudí.

Energetický podnik je oficiálnym partnerom tohto ročníka výstavy Universal Exposition, ktorej začiatky siahajú do roku 1851 a vždy ju sprevádzali inovácie, nové technológie či inžinierske postupy, ktoré na svet priniesli mnohé monumenty: Eiffelovu vežu v Paríži z výstavy organizovanej v roku 1889 alebo Atómium, architektonické dielo reprezentujúce mesto Brusel, kde sa výstava konala v roku 1958. Enel spravil z Expo 2015 mesto budúcnosti: využívajúce najmodernejšie systémy riadenia pre inteligentné siete Smart Grids, záložné systémy, nabíjaciu infraštruktúru pre elektromobily a inteligentné osvetlenie sietí.

Inteligentné siete kombinujú ochranu životného prostredia, energetickú efektívnosť a ekonomickú udržateľnosť v jednotlivom mestskom modeli, cieľom ktorého je zlepšenie kvality života a vytvorenie nových služieb pre obyvateľov a miestnu samosprávu.

Inteligentné mesto Expo v číslach:

  • 75 MW je celková inštalovaná kapacita;
  • 1 000 000 kWh je očakávaná denná spotreba (t.j. približne spotreba milióna nepretržite zapnutých rýchlovarných kanvíc);
  • 100 strednonapäťových rozvodní, ktoré dodávajú elektrinu do pavilónov;
  • 100 nabíjacích staníc pre elektromobily (30 v areáli Expo a 70 mimo areálu výstavy);
  • 8,500 LED svietidiel Archilede, ktoré osvetlia výstavnú plochu a oproti tradičným lampám ušetria približne 280 000 kWh, teda asi 36% elektriny;
  • jeden zálohovací systém, ktorý optimalizuje lokálne toky energie (270 kW);
  • jedno stredisko pre riadenie inteligentnej siete, ktoré bude v činnosti 24 hod. denne;
  • expozícia pre návštevníkov.

Inteligentná sieť je vybavená moderným diaľkovým systémom riadenia a ochrany, pričom jej súčasťou je uzatvorená slučka strednonapäťovej siete zabezpečujúca vysokú kvalitu služieb vďaka automatickám, ktoré izolujú časti siete zasiahnuté prípadnými poruchami, vďaka čomu nedochádza k výpadkom elektriny v expozíciách pre zákazníkov alebo pre návštevníkov.

Každý pavilón má svoj vlastný systém manažovania energie, ktorý návštevníkom dáva elektrinu tam, kde ju akurát potrebujú – vďaka monitorovaniu a riadeniu energetickej spotreby a ponuky, podľa potreby optimalizuje tok prúdu a integruje tak obnoviteľné zdroje energie, ako aj záložné systémy.

Enel tiež prispieva k osvetleniu výstavnej plochy vďaka svojej robustnej sieti verejného osvetlenia a vysokoúčinným osvetľovacím telesám LED, ktoré zabezpečia kvalitné osvetlenie aj v exteriéroch pavilónov. Táto sieť bude tiež riadená integrovaným systémom energetického manažmentu, pričom dôraz bude kladený na harmóniu osvetlenia s prirodzeným svetlom výstavnej plochy.

Spoločnosť Enel sa bude na výstave prezentovať vo vlastnom interaktívnom pavilóne, v ktorom sa cez osvetlený virtuálny les návštevníci dostanú do vnútra riadiacej miestnosti – mozgu nervovej sústavy inteligentného mesta aj s jeho odborným technickým personálom.

Dizajn pavilónu bol inšpirovaný rovnakou myšlienkou, ktorou sa inšpiruje celá účasť spoločnosti Enel na výstave Expo: Feeding the Planet, Energy for Life. Nasýtiť planétu vďaka rozvoju nových technológií má viac spoločného, než sa na prvý pohľad zdá. Budúcnosť dodávok potravín a energie si bude vyžadovať rovnaké riešenia, inteligentnejšiu, rozumnejšiu a menej náročnú produkciu, efektívnejšiu distribúciu a udržateľné zdieľanie dostupných zdrojov napĺňajúcich (nie len) základné potreby človeka.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right