Enel: Predstavenstvo odsúhlasilo výsledky k 30. septembru 2014

11.11.2014
Možnosti zdieľania:

F. Starace: "Výkonnosť Enelu v preukázala značnú odolnosť skupiny čeliť pokračujúcej neistote spojenej s európskym makroekonomickým prostredím."

Francesco Starace, generálny riaditeľ spoločnosti Enel uviedol: "Výkonnosť Enelu v prvých deviatich mesiacoch roka preukázala značnú odolnosť skupiny pri čelení pokračujúcej neistote spojenej s európskym makroekonomickým prostredím, kolísaniu menového kurzu v Rusku a Latinskej Amerike a dopadom regulačných opatrení prijatých v Španielsku. V poslednom štvrťroku sa Enel naďalej sústredí na rozvíjajúce sa trhy a obnoviteľné zdroje energie, využitie nášho diverzifikovaného portfólia a efektívnejšiu organizačnú štruktúru. Tieto dva faktory nás dobre pozicionujú pri pokračovaní  riadenia tvorby hodnôt, a spolu s nedávno dokončeným oddelením našich iberských a latinsko-amerických činností a prebiehajúcimi transakciami v Španielsku, nám dávajú istotu na opätovné potvrdenie celoročných cieľov EBITDA a čistého zisku, ktoré už boli oznámené trhom."

  • Výnosy: 54 075 miliónov eur (57 836 miliónov eur v prvých deviatich mesiacoch roku 2013, -6,5%);
  • EBITDA: 11 608 miliónov eur (11 966 miliónov eur v prvých deviatich mesiacoch roku 2013, 3,0%);
  • EBIT: 7 155 miliónov eur (7 352 miliónov eur v prvých deviatich mesiacoch 2013,2,7%);
  • Čistý zisk skupiny: 1 957 miliónov eur (2 335 miliónov eur v prvých deviatich mesiacoch 2013, -16,2%);
  • Čistý bežný zisk skupiny: 1 870 miliónov eur (2 307 miliónov eur v prvých deviatich mesiacoch 2013, -18,9%);
  • Čistý finančný dlh: 44 578 miliónov eur (39 706 miliónov eur k 31 decembru 2013, + 12,3%); 43 275 miliónov eur s výnimkou kurzových rozdielov spojených so strednodobým / dlhodobým dlhom.

Čistá výroba elektriny mimo domáceho talianskeho trhu sa počas deviatich mesiacov 2014 medziročne znížila o 0,1 % na úroveň 156,4 TWh, a to najmä v elektrárňach dcérskej firmy Endesa v Čile (-1,3 TWh), na Pyrenejskom polostrove (-0,3 TWh) a tiež na Slovensku (-0,9 TWh).

Naopak, nárast bol dosiahnutý Severnej Amerike, Kolumbii a Peru.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right