Enel zaradený do novej série indexov udržateľnosti

19.11.2014
Možnosti zdieľania:

Francesco Starace: Sme nesmierne hrdí na naše výsledky v indexoch CDP Taliansko, STOXX a FTSE4Good.

Skupina Enel bola zaradená do prestížneho indexu spoločnosti CDP Taliansko Climate Disclosure Leadership Index 2014, uverejňovaného v správe CDP Taliansko o klíme 100 za rok 2014. Spoločnosť Enel bola v indexe vyhodnotená ako líder v oblasti kvality, komplexnosti a transparentnosti údajov o zmene klímy, ktoré sprístupňuje trhu prostredníctvom CDP, medzinárodnej mimovládnej organizácie podporujúcej trvalo udržateľnú ekonomiku. V indexe Enel získala hodnotenie 98/100.

Okrem toho bola spoločnosť po prvýkrát v histórii zaradená aj do indexu STOXX Global ESG Leaders, hodnotenia, ktoré sa zameriava na výkonnosť spoločností s ohľadom na ich sociálno-environmentálne riadenie. Index založil dodávateľ finančných služieb STOXX Limited, spoločnosť vo vlastníctve nemeckej a švajčiarskej burzy cenných papierov. Enel bola zaradená do indexu s hodnotením 78,8/100 v sociálnej oblasti, 53/100 v environmentálnej oblasti a 93,1/100 v oblasti riadiacich postupov.

Spoločnosť sa opätovne dostala aj do hodnotenia série indexu FTSE4Good, zameraného na výkonnosť spoločností využívajúcich sociálno-environmentálne riadenie.

Po polročnom preskúmaní série indexu FTSE4Good v septembri 2014 bola do indexu po prvýkrát zaradená aj spoločnosť Enel Green Power.

"Sme nesmierne hrdí na naše výsledky v indexoch CDP Taliansko, STOXX a FTSE4Good," vyjadril sa Francesco Starace, generálny riaditeľ skupiny Enel. "Zároveň s dnešnými správami o zaradení do spomínaných hodnotení nesmieme zabúdať, že Enel sa už mnoho rokov objavuje v najprominentnejších svetových indexoch trvalej udržateľnosti a tento rok sme jednou z troch spoločností zo sektoru verejných služieb, ktoré sú zaradené do svetovej aj do európskej série Dow Jones indexu udržateľnosti. Toto uznanie potvrdzuje pozíciu Enelu ako globálnej referenčnej spoločnosti v oblasti podnikovej sociálnej zodpovednosti a podčiarkuje skutočnosť, že trvalá udržateľnosť je základnou súčasťou jej obchodných postupov a rozhodovacích procesov."

Skupina Enel je tiež súčasťou ďalších popredných indexov trvalej udržateľnosti ako sú: Euronext-Vigeo World 120, Euronext-Vigeo Europe 120, Euronext-Vigeo Eurozóna 120 a Newsweek Green Ranking. Podľa posledných výsledkov z decembra 2013 tvorí inštitucionálny podiel Enelu v portfóliu fondov SRI (sociálne zodpovedných investorov) 15,6%, čo zodpovedá 8% akcií na trhu.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right