Enel znova v burzových indexoch udržateľnosti

15.09.2014
Možnosti zdieľania:

Enel bol už 11. rok v rade zahrnutý (obdobie 2014-2015) do indexov Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) a Dow Jones Europe Index.

Už jedenásty rok za sebou bol spoločnosti Enel potvrdený celosvetový a európsky index udržateľnosti za obdobie 2014/2015, Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) a Dow Jones Europe Index. Najmä World Index zahrňuje iba 319 z 2 500 najvýznamnejších spoločností sveta, ktoré sú schopné dosiahnuť špičkovú úroveň v oblasti udržateľnosti. Spoločnosti Endesa, španielskej dcérskej spoločnosť skupiny Enel, bol tiež potvrdený celosvetový index udržateľnosti Dow Jones Sustainability World Index.

Enel, ktorá je prítomná v 32 krajinách na 4 kontinentoch, zvyšuje svoje celkové konečné hodnotenie podľa Dow Jones Sustainability Index z 83 na 87. Vďaka tomuto je Enel jednou z troch špičkových svetových spoločností v sektore “Energetické spoločnosti”. Skupina Enel získala najvyššie hodnotenia v porovnaní s priemerom v energetickom sektore najmä v oblasti finančných aspektov.

Pokiaľ ide o túto oblasť finančných aspektov, dosiahla skupina Enel hodnotenie 93, kým priemer sektoru je 62. Pri hodnotení sociálnych aspektov dosiahla skupina hodnotenie 84, pričom priemer sektoru je 55. Environmentálne aspekty dosiahli 83 bodov v porovnaní s priemerom 49 bodov pre všetky ostatné spoločnosti, na ktoré sa index vzťahuje. 

Podľa poslednej správy na fondy SRI, t.j. fondy spoločensky zodpovedného investora (Socially Responsible Investor) pripadá 15,6% akcií spoločnosti, ktoré vlastnia inštitucionálni investori a predstavujú 8% akcií spoločnosti vo vlastníctve iných akcionárov.

Potvrdenie DJSI v prospech skupiny Enel upevňuje náš záväzok pevného začlenenia zásady udržateľnosti do našej podnikovej stratégie a obchodných procesov,” uviedol Francesco Starace, generálny riaditeľ skupiny Enel. “Toto ďalšie uznanie výsledkov skupiny v environmentálnej a sociálnej oblasti a tiež v oblasti riadenia skupiny (tzv. ESG aspekty) je pre nás veľkým povzbudením pri zavádzaní stále viac inovatívneho energetického podnikateľského modelu, modelu, ktorý nám umožní poskytovať vysokokvalitné služby našim klientom a ktorý je zameraný na vytváranie spoločných hodnôt v záujme všetkých našich akcionárov, investorov a zainteresovaných strán.”

Index udržateľnosti DJSI bol zavedený roku 1999 a dnes je jedným z hlavných globálnych indexov zameraných na výkony spoločností z hľadiska udržateľnosti v celosvetovom meradle.

Všetky tlačové správy skupiny Enel sú dostupné tiež prostredníctvom aplikácií pre smartfóny a tablety. Aplikácie Enel Mobile App je možné si stiahnuť z Apple Store , Google Play a BlackBerry App World.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right