Enel znova v indexe FTSE4Good

14.07.2015
Možnosti zdieľania:

Skupinu do prestížneho indexu udržateľnosti opakovane zaradili vďaka jej výsledkom v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a riadenia (ESG)

Skupina Enel bola opätovne potvrdená v prestížnom indexe FTSE4Good a dosiahla celkové skóre 4,3 z možných 5 za svoje výsledky v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a riadenia (ESG: Environmental – Social – Governance). Index FTSE4Good slúži na meranie výkonnosti spoločností v takých oblastiach, akými sú boj proti klimatickým zmenám, riadenie, rešpektovanie ľudských práv a protikorupčné správanie. Spoločnosť Enel Green Power, ktorá sa v Skupine Enel venuje obnoviteľným zdrojom bola rovnako opätovne zaradená do indexu.

 „Udržateľnosť je kľúčovou súčasťou obchodnej stratégie spoločnosti Enel a musí byť plne integrovaná do všetkých našich komerčných činností,“ povedal Francesco Starace, generálny riaditeľ skupiny Enel. „Naše pravidelné zaraďovanie do indexu FTSE4Good od roku 2011 opätovne potvrdzuje solventnosť stratégií zameraných na trvalú udržateľnosť a je pre nás záväzkom pokračovať snahách o integrovanie ESG do celej našej podnikateľskej činnosti.”

Index FTSEGood vytvorila medzinárodná indexová spoločnosti FTSERussell a je to séria akciových indexov zameraná na podporu investícií do spoločností na základe ich výsledkov oblasti ESG. Spoločnosti zahrnuté do tohto indexu spĺňajú množstvo kritérií v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a riadenia.

Tento úspech znovu potvrdzuje vedúce postavenie skupiny Enel v oblasti udržateľnosti. Skupina je tiež zaraďovaná do hlavných svetových indexov udržateľnosti: za posledných jedenásť rokov bola Skupina súčasťou indexov Dow Jones Sustainability Index World a Dow Jones Sustainability Index Europe. Enel je tiež zaradený do Projektu Carbon Discolure a medzi lídrov STOXX Global ESG. 

Záväzok Skupiny Enel dosahovať najvyššie štandardy v oblasti udržateľnosti je atraktívna pre investičné fondy so zameraním na sociálnu zodpovednosť, ktoré ako investičný riadiaci segment pokračujú v raste svojho vlastníctva Skupiny Enel napriek zložitému makroekonomickému prostrediu. Na základe najnovších údajov k 31. decembru 2014, sa na akciovom kapitále Enelu podieľalo 134 sociálne zodpovedných investorov (117 v roku 2013), ktorí vlastnia 5,9 % celkových emitovaných akcií spoločnosti (5,5 % v roku 2013), čo zodpovedá 8,6 % voľne obchodovateľným akciám (8 % v roku 2013).

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right