Energetické audity zvýšia šance obcí na eurofondy

29.02.2016
Možnosti zdieľania:

44 obcí získalo v programe Ekoobec zdarma energetický audit vybranej verejnej budovy. Teraz môžu požiadať o jej rekonštrukciu z eurofondov.

Priemerne 5-tisíc eur ročne môže na energiách ušetriť každá zo 44 obcí, ktoré získali energetický audit vybranej verejnej budovy v rámci programu Ekoobec 2015. Vo štvrtom ročníku programu Slovenských elektrární na zvýšenie energetickej efektívnosti na Slovensku boli spracované energetické audity pre šestnásť školských zariadení, pätnásť obecných úradov, osem kultúrnych domov, dve centrá mládeže, dve zdravotné strediská a jeden domov služieb. Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis v roku 2015 poskytol na energetické audity viac ako 60-tisíc eur.

Energetické audity umožnia obciam a mestám žiadať o financie na obnovu ich budov zo štrukturálnych fondov či prostredníctvom zmlúv o energetických službách s garantovanou úsporou. Veľká väčšina obcí sa zapojí práve do výziev na získanie prostriedkov z eurofondov,“ hovorí Ondrej Gallo, programový manažér Nadácie Pontis. Energetické audity pre vybrané obce a mestá spracúvali od novembra 2015 štyri audítorské spoločnosti, ktoré navrhli pre každú auditovanú verejnú budovu na mieru šité energeticky úsporné opatrenia. Išlo napríklad o výmenu okien, či efektívnejšie osvetlenie až po modernizáciu vykurovacej sústavy.

Kultúrne stredisko v Tornali by podľa energetického auditu mohlo ročne ušetriť na energiách takmer 25-tisíc eur, pokiaľ by budovu zateplilo, vymenilo okná, zmodernizovalo svoju vykurovaciu sústavu a nainštalovalo efektívnejšie osvetlenie. Investícia by sa mestu vrátila za 14 rokov. Medzi zapojenými bolo však aj množstvo malých obcí, ako napríklad Dolné Lovčice, Tehla či Šalgočka, pri ktorých by aj menšia investícia dokázala ušetriť pomerne veľké množstvo energie a niekoľko tisíc eur ročne v rozpočte.

„Program Ekoobec 2015 bol pre mesto Spišská Stará Ves prospešný. Audit nám ukázal potenciálne možnosti šetrenia v budove školskej jedálne,“ hovorí primátor mesta Jozef Harabin. Energetický audit plánuje Spišská Stará Ves využiť v rámci žiadosti o prostriedky na rekonštrukciu budovy školského zariadenia zo štrukturálnych fondov.

Ak by obce a mestá zrealizovali aspoň niektoré z navrhovaných opatrení, ich spotreba energie by sa znížila o viac ako polovicu oproti súčasnému stavu. Okrem toho by realizáciou energeticky efektívnych opatrení obmedzili produkciu skleníkových plynov a ušetrili takmer 800 ton emisií oxidu uhličitého ročne, čo by výrazne zlepšilo kvalitu životného prostredia nielen na Slovensku.

„Program Ekoobec prináša samosprávam a ich obyvateľom úžitok z ekonomického i environmentálneho hľadiska. Plánujeme na úspešný minulý ročník nadviazať aj v roku 2016,“ hovorí Michele Bologna zo Slovenských elektrární. Tie program financujú už štvrtý rok, pričom naň dosiaľ prostredníctvom Nadácie Pontis vynaložili už takmer 280-tisíc eur.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right