Energia pre vzdelanie: 25 štipendií a ceny Aurela Stodolu

14.11.2014
Možnosti zdieľania:

Slovenské elektrárne rozdali štipendiá v hodnote 33 250 eur a celkovou sumou 8 090 eur ocenili aj výnimočné záverečné práce.

Nový pohľad na radiačnú záťaž v nukleárnej medicíne, či na fungovanie elektrizačnej sústavy a distribúciu elektriny. To sú témy, ktoré najviac zaujali porotcov pri rozhodovaní o cenách Aurela Stodolu za rok 2014. Spolu 25 študentov technických smerov zároveň získalo štipendiá pre akademický rok 2014/2015.

Vedúci katedier technických študijných programov fakúlt z celého Slovenska v tomto roku prihlásili do súťaže bakalárske, diplomové a dizertačné práce 53 študentov.

Hodnotila ich komisia odborníkov na energetiku, ktorá sa rozhodla udeliť ceny takto:

  • Miroslav Dubovský z Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity za dizertačnú prácu Kvalita elektrickej energie v distribučnej sústave.
  • Gabriel Krescanko z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach za diplomovú prácu Modelovanie elektrizačnej sústavy v prostredí MODES.
  • Dušan Nižnanský z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za bakalársku prácu Radiačná záťaž v nukleárnej medicíne.

S cenami je spojená aj finančná odmena, ktorej celková suma v tomto roku dosiahla 8 090 eur.

"Ako líder odvetvia výroby elektriny si kladieme za povinnosť venovať sa aj príprave a podpore mladých talentov. Sme radi, že už po siedmy raz sme mohli udeliť ceny Aurela Stodolu za výnimočné záverečné práce, ako i štipendiá. Veríme, že tým, aspoň v určitej miere prispejeme k zatraktívneniu štúdia technických smerov na Slovensku," uviedla Lucia Bohunická, riaditeľka ľudských zdrojov a organizácie riadenia Slovenských elektrární.

Popri cenách Aurela Stodolu udeľujú Slovenské elektrárne tiež štipendiá pre študentov technických smerov. V akademickom roku 2014/2015 prejavilo záujem o štipendium 106 študentov. Udelených bolo 25 štipendií. Najväčšie zastúpenie mala Slovenská technická univerzita (68%), nasledovala Žilinská univerzita (20%) a Technická univerzita v Košiciach (12%). Celková suma štipendií dosiahla 33 250 eur. Certifikáty o ich udelení boli študentom odovzdané na podujatí Science Talk v novom infocentre Energoland v Mochovciach.

ITC Mochovce

Slovenské elektrárne podporujú školstvo, vedu a výskum v spolupráci so slovenskými technickými univerzitami na základe Memoranda o dlhodobej spolupráci podpísaného v septembri 2007. Projekty spoločenskej zodpovednosti v oblasti vzdelania realizujú v rámci programu Energia pre vzdelanie.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. je najväčším výrobcom elektriny na Slovensku. Jej hlavným akcionárom je so 66-percentným podielom spoločnosť Enel S.p.A. 34 % akcií vlastní Ministerstvo hospodárstva SR. V roku 2013 spoločnosť vyrobila 22 843 GWh elektrickej energie, z toho viac ako 90 % bez emisií skleníkových plynov CO2. Preinvestovanou sumou 646,4 mil. eur za rok 2013 sa Slovenské elektrárne stali najväčším investorom v krajine. Ku koncu roka 2013 mala spoločnosť 4591 zamestnancov.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right