Gabčíkovo prevádzkované na najvyššej profesionálnej úrovni

28.08.2014
Možnosti zdieľania:

Slovenské elektrárne odmietajú tvrdenia o ohrození bezpečnej a efektívnej prevádzky VE Gabčíkovo z dôvodu nevykonania generálnych opráv turbín.

Slovenské elektrárne, a.s., spoločnosť skupiny Enel, odmietajú tvrdenia o ohrození bezpečnej a efektívnej prevádzky Vodnej elektrárne Gabčíkovo z dôvodu nevykonania generálnych opráv turbín, ktoré boli predložené v správe pre Vládu SR.

Generálne opravy turbín na vodných elektrárňach sa spravidla vykonávajú raz za 30 rokov. Celosvetové skúsenosti však hovoria aj o dlhšom prevádzkovaní vodných elektrární bez nutnosti GO v prípade kvalitnej priebežnej údržby. Promptnejšie vykonanie generálnych opráv je nutné iba v prípade zistenia závažnej poruchy pri bežnej kontrole alebo pri extrémnej udalosti, akou sú napríklad povodne.

Vodná elektráreň Gabčíkovo bola pritom uvedená do prevádzky v roku 1992 a ide teda o jednu z najmladších vodných elektrární na Slovensku. Technický stav elektrárne je neustále kontrolovaný tímom expertov a zodpovedá náročným medzinárodným štandardom, ktoré sú uplatňované pri riadení a prevádzke vodných elektrární skupiny Enel po celom svete. Do údržby elektrárne už SE investovali približne 14 mil. eur.

Počas doterajšieho prevádzkovania elektrárne zo strany SE (od roku 2006) sa nevyskytli žiadne závažné poruchy, či rizikové situácie. Práve naopak, dôkazom vynikajúceho stavu elektrárne boli aj povodne v roku 2013, keď sa za pomoci jej prevádzky a riadenia podarilo ochrániť Bratislavu pred prívalovou vlnou.

Slovenské elektrárne však popri bežnej údržbe pripravujú aj generálne opravy turbín na Vodnej elektrárni Gabčíkovo. Keďže plán generálnych opráv schválený predchádzajúcim vedením Vodohospodárskej výstavby, š.p. bol zamietnutý po zmene vedenia v roku 2012, pripravuje sa plán podľa nových požiadaviek. Zámerom Slovenských elektrární je začať s generálnymi opravami už v roku 2016.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right