Generálne odstávky AE Mochovce a Bohunice V2

11.05.2018
Možnosti zdieľania:

Iba rekordných 18,5 dňa trvala odstávka 1. bloku v Mochovciach. Zároveň 11. mája odštartovala predĺžená 38-dňová odstávka 4. bloku v Bohuniciach.

Prifázovaním prvého turbogenerátora k elektrizačnej sústave bola 5. mája ukončená odstávka 1. bloku AE Mochovce. V poradí devätnásta odstávka tohto bloku je s dĺžkou 18,5 dňa rekordne najkratšou odstávkou s výmenou paliva v histórii jadrových blokov na Slovensku.

Išlo o náročnú odstávku s vyše 4 000 pracovnými výkonmi na rôznych systémoch a komponentoch bloku, vrátane kontroly parogenerátora, hlavných čerpadiel, vysokotlakového dielu turbíny a iných opráv a výmen na vybraných zariadeniach.

Podieľalo sa na nej viac ako 1 100 pracovníkov Slovenských elektrání z Mochoviec aj Bohuníc, ktorým asistovalo vyše 600 pracovníkov dodávateľských firiem. Počas odstávky za realizovali aj vybrané seizmické úpravy, modernizácie bezpečnostných systémov alebo časti vnútroreaktorovej kontroly.

„Som skutočne hrdý na všetkých našich zamestancov aj dodávateľov, ktorí vykonali práce v požadovanej kvalite a dodržali všetky termíny v rekordnom čase.“

- Miroslav Tokár, riaditeľ AE Mochovce
Pohľad na chladiace veže AE Bohunice

Štartuje predĺžená odstávka v Bohuniciach

Už dnes, 11. mája 2018, začali Slovenské elektrárne generálnu odstávku 4. bloku Atómových elektrární Bohunice V2 v trvaní 38 dní. Je druhou v tohtoročnom pláne generálnych odstávok blokov slovenských jadrových elektrární.

Pôjde o odstávku s naplanovanými takmer 3 700 pracovnými výkonmi. Okrem výmeny jadrového paliva a bežnej údržby vybraných zariadení boli medzi práce počas odstávky zaradené aj opravy studeného kolektora na jednom parogenerátore a nátrubku havarijných regulačných kaziet na hornom bloku reaktora, čo spôsobí predĺženie tejto odstávky na dvojnásobok štandardnej krátkej odstávky.

„Jednou z kľúčových úloh počas tejto odstávky je náročná oprava heterogénneho zvaru na parogenerátore. Pevne verím, že energia, ktorú sme venovali jej príprave, sa pretaví do úspešnej realizácie.“

- Martin Mráz, riaditeľ AE Bohunice V2

Okrem toho sa bude realizovať aj 19 investičných projektov, ako napr. modifikácia chladičov sprchových systémov, výmena zábleskových ochrán v rozvádzačoch 6 kV a ďalšie.

Na tejto odstávke bude spoločne pracovať približne 800 zamestnancov Slovenských elektrární (z toho viac ako 120 z Mochoviec) a vyše 400 pracovníkov z 33 dodávateľských organizácií.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right