Hydroturbo 2014: Bratislava hlavným mestom hydroenergetiky

23.09.2014
Možnosti zdieľania:

Nové trendy vo vývoji technológií, financovania a manažmentu vodných elektrární, či projektovanie a prevádzka malých vodných elektrární.

Nové trendy vo vývoji technológií, financovania a manažmentu vodných elektrární, či projektovanie a prevádzka malých vodných elektrární. To sú v skratke hlavné okruhy tém 22. ročníka medzinárodnej konferencie Hydroturbo 2014, ktorá sa koná od 23. do 25. septembra v Bratislave.

Na konferencii sa zišli medzinárodne uznávané vedecké kapacity z oblasti hydroenergetiky, ako aj profesionáli z radov viacerých energetických spoločností z Európy i zámoria. Bratislava sa tak na tri dni stane „hlavným mestom hydroenergetiky“ nielen v stredoeurópskom, ale i celosvetovom meradle.

„Rečníci predstavia nové technológie na optimalizáciu výkonu turbín, expertné systémy pre diagnostiku malých vodných elektrární, či princípy rekonštrukcie starých elektrární s Francisovými turbínami. Popri tom sa budeme môcť oboznámiť aj s projektom úpravy koryta Dunaja v oblasti Hainburg, či s novými trendmi v potápačskej technike,“ uviedol prof. Ing. Peter Dušička, PhD., vedúci Katedry hydrotechniky na Stavebnej fakulte STU a hlavný organizátor konferencie. Okrem odborníkov STU budú na konferencii zastupovať akademickú obec aj kolegovia z Vysokého účení technického v Brne – VUT Brno a Českého vysokého učení technického v Prahe – ČVUT. Celkovo na podujatí odznie takmer 50 príspevkov.

Praktické skúsenosti z prevádzky, modernizácie a projektovania vodných elektrární budú spolu so zástupcami Slovenských elektrární, českého ČEZ a ČKD Blansko prezentovať aj ďalší zahraniční hostia. Pozvanie prijali napríklad odborníci z Electricité de France, kanadskej spoločnosti ASL AQFlow, slovinského vývojového centra Zel-En d.o.o., ruskej HMS Group, ako aj firiem a vývojových centier z ďalších krajín.

Zástupcovia Slovenských elektrární vystúpia s príspevkom o skúsenostiach z 22-ročnej prevádzky Vodnej elektrárne Gabčíkovo a príprave generálnych opráv na tejto elektrárni. Rovnako môže zaujať téma modernizácie riadiaceho systému na našej najväčšej prečerpávacej elektrárni – PVE Čierny Váh.

Vyše 40-ročná história

Konferencia Hydroturbo je medzinárodným podujatím zameraným na problematiku prevádzky, konštrukcie a vývoja vodných elektrární s viac ako 40-ročnou tradíciou. Pravidelne sa na nej stretávajú odborníci nielen z Európy, ale aj zo zámoria. Koná sa každý druhý rok, pričom v organizovaní konferencie sa strieda Slovensko a Česká republika. V tomto roku je hlavným organizátorom STU – Stavebná fakulta, katedra hydrotechniky.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right