Jadrové elektrárne ukončili tohtoročnú sériu odstávok

05.11.2018
Možnosti zdieľania:

Slovenské elektrárne 31. októbra 2018 úspešne ukončili rozšírenú odstávku 2. bloku Mochoviec jeho prifázovaním k sieti.

Odstávka trvala 46 dní a bola poslednou v tohtoročnom pláne generálnych odstávok. „Trvanie rozšírenej generálnej odstávky je v porovnaní s bežnou viac ako dvojnásobné,“ uviedol Róbert Verbovský, manažér riadenia prác.

„Zrealizovali sme všetky naplánované nosné činnosti a investičné projekty, z ktorých najdôležitejšie boli práce na zvyšovaní seizmickej odolnosti bloku a modernizácii bezpečnostných systémov. Vyviezli sme tiež celú aktívnu zónu a vnútroreaktorové časti reaktora a vykonali nedeštruktívnu kontrolu tlakovej nádoby reaktora,“ dodal.

Súčasťou rozšírenej odstávky bola aj pevnostná tlaková skúška primárneho okruhu pri odstavovaní bloku a skúška tesnosti a pevnosti hermetickej zóny pri nábehu bloku. Ako pri každej generálnej odstávke, aj teraz bola vymenená časť použitého jadrového paliva za čerstvé.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right