Jaroslav Míl novým členom predstavenstva

30.03.2007
Možnosti zdieľania:

Za nového člena Predstavenstva Slovenských elektrární, a.s., bol 28. marca vymenovaný Jaroslav Míl.

Za nového člena Predstavenstva Slovenských elektrární, a.s., bol 28. marca vymenovaný Jaroslav Míl. Prezident Zväzu priemyslu a dopravy Českej republiky a bývalý predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ČEZ, spolupracuje na podpore a rozvoji aktivít skupiny ENEL Group v strednej a východnej Európe.

Jaroslav Míl pôsobil v 90. rokoch spoločnosti České energetické závody, a.s., (ČEZ) vo funkcii riaditeľa sekcie obstarávania a palivových cyklov. Do ČEZ sa vrátil v roku 2000 z pozície predsedu Predstavenstva a generálneho riaditeľa Elektrárne Opatovice, najväčšieho nezávislého výrobcu a dodávateľa elektrickej energie a tepla v ČR, vlastneného britskou International Power.

V ČEZ uskutočnil základnú reštrukturalizáciu spoločnosti, získal do skupiny ČEZ rozvodné spoločnosti a odštartoval zahraničnú expanziu firmy. V dobe jeho pôsobenia uviedol ČEZ do prevádzky jadrovú elektráreň Temelín, zaviedol na obchodný trh nový spôsob predaja elektrickej energie (dúhovej energie) a stal sa druhým najväčším exportérom v Európe.

CURICULLUM VITAE

Jaroslav Míl, MBA 

Narodený 10.08. 1958 v Prahe, ČR 

Vzdelanie

1994-1998    Sheffield Hallam Univerzity – titul z Obchodnej správy, Sheffield Business   School (M.B.A.)
1979-1984    Česká technická univerzita – Titul z ekonomiky a manažmentu energie
1987-1989    Česká technická univerzita – postgraduálne štúdium špecializované na jadrové elektrárne a manažment vyhoretého paliva

Kvalifikácia

  • Certifikát belgického Institute for Training and Transfer of Technology
  • Certifikát Inštitútu manažmentu, Úrad vlády československej federácie

Kariéra

04/2004 prezident Priemyselného zväzu Českej republiky
07/2000-10/2003 predseda Predstavenstva a CEO spoločnosti ČEZ, a.s.
03/2000-07/2000 predseda Predstavenstva a CEO spoločnosti EOP, a.s.
03/2000-07/2000 predseda Predstavenstva a CEO spoločnosti EOP, a.s.
1994-2000 ČEZ riaditeľ sekcie obstarávania a palivových cyklov
1985-1994 ČEZ(rôzne pozície zamerané na jadrovú energiu)

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right