Kontrolná montáž reaktora 3. bloku AE Mochovce

24.06.2016
Možnosti zdieľania:

Slovenské elektrárne dokončili stavebné práce na 3. bloku zavŕšením kontrolnej montáže reaktora. Je to dôležitý míľnik na ceste spúšťania bloku.

Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel (SE), dokončila stavebné práce na treťom bloku AE Mochovce zavŕšením kontrolnej montáže reaktora. Tento nový dôležitý míľnik v rámci spúšťania 3. bloku AE Mochovce do prevádzky znamená pripravenosť reaktora na skúšky zariadení primárneho okruhu. Potom bude reaktor pripravený na prvú hydroskúšku.

"S potešením oznamujeme úspešné dokončenie kontrolnej montáže vnútorných častí reaktora 3. bloku, ktorý je srdcom elektrárne," uviedol Nicola Cotugno, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární. "Ide o jeden z najdôležitejších míľnikov dosiahnutých v prvej polovici tohto roka, označujúci tiež dokončenie stavebných prác na treťom bloku, ktorý vstupuje do testovacej fázy. Taktiež potvrdzuje náš silný záväzok dokončiť nové bloky jadrovej elektrárne Mochovce, pričom tretí blok je dokončený na 92,5%, a štvrtý blok na 74,9%."

Cieľom kontrolnej montáže reaktora bolo preverenie nádoby reaktora a vzájomných mechanických väzieb jednotlivých vnútorných zariadení. Operácia bola zameraná aj na preskúšanie aktivít montáže a demontáže zariadení reaktora tak, aby boli pripravené na jednotlivé skúšky.

Overenie funkčnosti montáže reaktora trvalo 22 000 človeko-hodín a bolo realizované v úzkej spolupráci dodávateľskou spoločnosťou Škoda JS v prísnych tzv. čistých podmienkach na reaktorovej sále 3. bloku AE Mochovce.

Ďalším krokom bude rozsiahly program skúšok a montážnych prác na reaktore, ktorý prebieha v súlade s programom spúšťacích a montážnych prác zariadení reaktora. Tento program bude zahŕňať:

 • tzv. „studená“ a „horúca“ hydroskúška zariadení reaktora a primárneho okruhu, spojená s cirkulačným preplachom zariadení primárneho okruhu, kontrolou tesnosti a snímaním hydraulických charakteristík reaktora a vnútroreaktorových častí.
 • Revízie a kontroly zariadení reaktora po realizácií hydroskúšok pri parametroch blízkych prevádzkovým.

Činnosť zariadení reaktora bude v tejto etape skúšaná v tzv. neaktívnych podmienkach, t.j. bez jadrového paliva. Súbežne s týmto programom sú vykonávané prípravné práce pre skúšky pohonov havarijných regulačných kaziet (HRK).

Vnútorné časti reaktora, tzv. technologické srdce jadrovej elektrárne, sú spolu z tlakovou nádobou reaktora základnými konštrukčnými prvkami zariadenia reaktora. Sú potrebné k usmerneniu toku chladiva v reaktore, rozmiestneniu palivových kaziet a kaziet HRK v aktívnej zóne a vedenie kaziet HRK aktívnou zónou reaktora.

Havarijné regulačné kazety sú štandardnou súčasťou reaktorov ako jeden z nezávislých systémov, ktorý umožňuje podľa potreby meniť bilanciu neutrónov a prerušiť alebo regulovať štiepnu reťazovú reakciu rýchlym zavedením absorbátora do aktívnej zóny a súčasne vyvedením palivovej časti z aktívnej zóny. Zároveň umožňujú udržiavanie výkonu reaktora na zadanej úrovni, jeho prevedenie z jednej úrovne výkonu na druhú, ale aj kompenzáciu rýchlych zmien reaktivity. Elektrické pohony regulačných kaziet sú umiestnené v hornom bloku nad reaktorom a slúžia na vykonávanie pracovného alebo bezpečnostného vertikálneho pohybu regulačných kaziet.

V reaktore tretieho bloku AE Mochovce bude v tandemovom usporiadaní 37 automatických regulačných a kompenzačných kaziet a 312 palivových kaziet.

 1. tlaková nádoba
 2. veko tlakovej nádoby
 3. voľná príruba
 4. šachta
 5. dno šachty
 6. aktívna zóna
 7. blok ochranných rúr
 8. horný blok
 9. ochranné rúry s tlmičmi
 10. pohony regulačných kaziet
 11. vstupný nátrubok
 12. výstupný nátrubok
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right