Mochovce 3 a 4: Systém fyzickej ochrany skladu čerstvého paliva

19.06.2018
Možnosti zdieľania:

Osobitný strážený a chránený vnútorný priestor musí mať jadrová elektráreň najmenej pol roka pred dovozom čerstvého paliva.

Slovenské elektrárne uviedli do prevádzky systém fyzickej ochrany areálu 3. a 4. bloku Atómových elektrární Mochovce, ktorý je nevyhnutnou podmienkou pre dovoz čerstvého jadrového paliva pre oba bloky.

Fyzická ochrana elektrárne je kľúčovou súčasťou jadrovej bezpečnosti. Jej účelom je zamedziť prístupu neoprávnených osôb k jadrovým materiálom a k jadrovým zariadeniam, zabrániť sabotáži, krádeži alebo iných neoprávneným aktivitám. Zabezpečuje tiež kontrolu vstupov, identifikáciu a riadenie pohybu osôb a motorových vozidiel. Organizáciu fyzickej ochrany popisuje Plán fyzickej ochrany, ktorý schvaľuje Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky.

Po úspešnom vykonaní komplexných skúšok a uvedení systému fyzickej ochrany do prevádzky sú od začiatku mája v platnosti aj sprísnené režimové opatrenia týkajúce sa kontroly osôb aj vjazdu motorových vozidiel do stráženého priestoru. V zmysle platnej legislatívy musí byť takýto osobitný strážený a chránený vnútorný priestor vytvorený najmenej šesť mesiacov pred prvým príjmom jadrových materiálov v jadrovom zariadení, teda pred dovezením paliva do skladu čerstvého paliva.

Systém fyzickej ochrany pre 3. a 4. blok Atómových elektrární Mochovce spĺňa najprísnejšie kritériá pre zabezpečenie fyzickej ochrany v jadrových elektrárňach. Je vybavený najmodernejšími technickými prostriedkami pre detekciu narušenia bariér, vrátane biometrickej identifikácie osôb.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right