Mochovce: 3. blok pripojený k elektrizačnej sústave SR

12.02.2018
Možnosti zdieľania:

Pripojenie slúži ako hlavný zdroj napájania stavby a spúšťanie bloku do prevádzky. Potom bude dodávať elektrinu do prenosovej sústavy Slovenska.

Slovenské elektrárne úspešne pripojili 3. blok Atómových elektrární Mochovce k elektrizačnej sústave Slovenskej republiky. Pripojenie bude slúžiť ako hlavný zdroj napájania pri dostavbe a spúšťaní bloku. Po dokončení ním bude 3. blok dodávať elektrinu do prenosovej sústavy Slovenska.

„Dosiahli sme ďalší míľnik uvádzania jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky. Ukončenie sieťového pripojenia 3. bloku potvrdzuje dosiahnutý pokrok na stavbe a náš další krok smeruje k ukončeniu studených hydroskúšok, ako aj začatku predprevádzkových horúcich funkčných skúšok. Keď bude 3. blok v prevádzke, jeho výkon sa bude dodávať slovenským zákazníkom 400 kV prenosovým vedením cez rozvodňu Veľký Ďur. Spolupráca s prevádzkovateľom slovenskej prenosovej sústavy SEPS a ďalšími technickými partnermi bola mimoriadne úspešná a môže slúžiť ako príklad pre iné podobné veľké projekty elektrární,” uviedol Francisco José Morejón Verdú, projektový riaditeľ 3. a 4. bloku.

Toto 400 kV vedenie bude slúžiť ako primárny zdroj elektrického napájania pre finálne etapy výstavby bloku a jeho uvádzania do prevádzky. Linka bude napájať všetky elektrické systémy a zariadenia bloku cez transformátory a zbernice, ktoré budú dodávať elektrinu do štyroch hlavných 6 kV rozvodní. Zálohu bude zabezpečovať 110 kV vedenie, ktoré už je v prevádzke. 

Prenosovú linku zapojili v úzkej spolupráci s prevádzkovateľom Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS). Celý process pripojenia vykonali v súlade s príslušnou národnou a medzinárodnou legislatívou a normami, vrátane smerníc Medzinárodnej agentúry atómovej energie (MAAE).

V súlade so strategickými plánom Slovenských elektrární, ktorý bol schválený akcionármi spoločnosti v marci 2017, sa začiatok prevádzky 3. bloku Atómových elektrární Mochovce očakáva koncom roka 2018 a 4. bloku koncom roka 2019. V závere roka 2017 bol 3. blok AE Mochovce ukončený na 96,1% a 4. blok na 84,5%.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right