Mochovce: Na 3. bloku začali opakovaný náhrev primárneho okruhu

16.12.2019
Možnosti zdieľania:

Slovenské elektrárne pristúpili k ďalšej fáze testovania pripravenosti 3. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach na uvádzanie do prevádzky.

Po nedávnom ukončení predprevádzkovej inšpekčnej misie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a ďalších kontrolách zo strany Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) pristúpili Slovenské elektrárne k ďalšej fáze testovania pripravenosti tretieho bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach na uvádzanie do prevádzky.

Počas opakovaného náhrevu tretieho bloku vykonajú tlakové skúšky primárneho okruhu a reaktora, funkčné skúšky zariadení primárneho a sekundárneho okruhu, bezpečnostných systémov, elektročastí a systémov kontroly a riadenia, už podľa prevádzkových postupov, ktoré budú používané aj po zavezení jadrového paliva.

Prebehne dôkladná kontrola hermetických priestorov a vzduchotesnej zóny tretieho bloku, skúšky a kontrola príslušných vzduchotechnických systémov, ako aj komplexná kontrola funkčnosti nových signalizačných káblov, skúšky elektromagnetickej kompatibility a testy pripravenosti káblových priestorov.

„Máme na stavbe tímy, ktoré pracujú dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni, spoločne urobíme všetko preto, aby sme tento test zvládli a preukázali pripravenosť zariadení a personálu na ďalšiu etapu, ktorou je uvádzanie elektrárne do prevádzky.“

- Peter Andraško
riaditeľ generálneho manažmentu stavby
Slovenské elektrárne, a.s.

Počas tejto skúšky budú reaktor a okruhy primárneho okruhu nahriate na 260 °C a natlakované na tlak 16,8 MPa. Do reaktora sú zavezené imitátory palivových kaziet, aby verne simulovali hydrodynamické charakteristiky počas prevádzky s jadrovým palivom. Po náhreve sa primárny okruhu dochladí na 20 °C.

Súčasťou tejto fázy je aj test hlavných cirkulačných čerpadiel a niekoľko stoviek ďalších testov potrebných za začatie náhrevu primárneho okruhu. Počas opakovaného náhrevu sa overia i závery správy o validácii systému automatických ochrán reaktora a systému zaistenia bezpečnosti.

„Som veľmi rád, že sa tímu zodpovednému za stavbu a uvádzanie do prevádzky podarilo dosiahnuť pripravenosť bloku na vykonanie opakovaného náhrevu, splniť všetky podmienky príslušného programu a kontrol inšpektorov Úradu jadrového dozoru. Pre Slovenské elektrárne aj mňa osobne je prioritou číslo jedna bezpečnosť. Máme desiatky rokov praxe s bezpečnou prevádzkou jadrových elektrární, ktoré prenesieme aj do prevádzky tretieho bloku. Podstúpili sme náročnú kontrolu zo strany medzinárodných expertov, vrátane pozorovateľov z Rakúska, a ďalšie sú plánované.“

- Branislav Strýček
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Slovenské elektrárne, a.s.

Začiatkom roka 2020 príde na kontrolu bloku ďalšia expertná misia Svetovej asociácie prevádzkovateľov jadrových elektrární (WANO), ktorú pozvali Slovenské elektrárne ako štandardnú súčasť procesu prípravy na uvádzanie bloku do prevádzky.

Slovenské elektrárne očakávajú, že k zavezeniu paliva do reaktora a následným fyzikálnym a energetickým skúškam by mohlo dôjsť do konca apríla budúceho roka.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right