MVZ schválilo nové zloženie orgánov a zmenu stavov spoločnosti

28.07.2016
Možnosti zdieľania:

Novým predsedom predstavenstva sa s účinnosťou od 29. júla 2016 stal Bohumil Kratochvíl.

Mimoriadne Valné zhromaždenie spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. na dnešnom rokovaní v Bratislave schválilo nové zloženie orgánov spoločnosti a zmenu stanov spoločnosti, ktorá reflektuje úpravu akcionárskej zmluvy. Novým predsedom predstavenstva sa s účinnosťou od 29. júla 2016 stal Bohumil Kratochvíl.

V nadväznosti na zmenu Akcionárskej zmluvy zo dňa 26. februára 2016 a s ohľadom na zmenu v osobe väčšinového akcionára, ktorá nastala po prevode 66% akcií Slovenských elektrární zo spoločnosti Enel Produzione S.p.A. na spoločnosť Slovak Power Holding B.V., ktorú vlastní Enel Produzione S.p.A. spoločne s EP Slovakia B.V., dcérskou firmou spoločnosti Energetický a  průmyslový holding, a.s., dnešné mimoriadne valné zhromaždenie schválilo aj zmenu stanov spoločnosti.

Mimoriadne valné zhromaždenie zároveň schválilo nové zloženie predstavenstva a dozornej rady spoločnosti.

Predsedom predstavenstva spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., sa stal Bohumil Kratochvíl. Vo funkcii nahradil Nicolu Cotugna, ktorý bol určený do funkcie prvého podpredsedu predstavenstva. Bohumil Kratochvíl bol taktiež predstavenstvom spoločnosti vymenovaný do pozície generálneho riaditeľa.

Novou členkou predstavenstva sa stala Tatiana Kamenská.

Novými členmi dozornej rady sa stali nominanti akcionára Slovak Power Holding B.V.: Jan ŠpringlJiří FeistPavel JaníkJan StříteskýMichele Bologna a Rodolfo Avogadro di Vigliano.

Na základe každoročnej rotácie predsedníctva v dozornej rade ostáva predsedom dozornej rady Richard Paško, nominant menšinového akcionára Slovenská republika. Podpredsedom dozornej rady ostáva Roberto Deambrogio, nominant väčšinového akcionára. 

Slovenské elektrárne, a. s., (SE) sú lídrom vo výrobe elektriny a tepla z kombinovanej výroby na slovenskom trhu. Majoritným akcionárom vlastniacim 66% akcií SE je Slovak Power Holding B.V., ktorej vlastníkmi sú talianska spoločnosť Enel Produzione S.p.A. a spoločnosť EP Slovakia B.V., dcérska firma spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a. s. Minoritným akcionárom je Slovenská republika (SR), v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) vlastniace 34 % akcií.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right