Nový projektový riaditeľ pre Mochovce 3&4

13.04.2017
Možnosti zdieľania:

Francisco Josè Morejon Verdù preberá pozíciu projektového riaditeľa 3. a 4. bloku AE Mochovce. Z postu odchádza John Clark.

Francisco Josè Morejon Verdù preberá pozíciu projektového riaditeľa 3. a 4. bloku AE Mochovce (MO34). Z postu odchádza John Clark, ktorý sa rozhodol pokračovať v nových kariérnych príležitostiach.

Francisco Morejon má vyše 35 rokov skúseností s riadením veľkých stavebných projektov po celom svete, najmä v oblasti výroby elektriny (paroplynové cykly, vodné elektrárne a obnoviteľné zdroje) a rozvoja infraštruktúry (vonkajšie rozvodne, vysokonapäťové prenosové vedenia, elektrifikácia železníc a projekty na ochranu životného prostredia).

Pre plynulú výmenu vedenia niekoľko mesiacov úzko spolupracoval na plánovaní a riadení projektu so súčasným tímom riadenia projektu MO34.

Materinským jazykom pána Morejona je španielčina, hovorí plynule anglicky, taliansky a francúzsky.


Slovenské elektrárne (SE) sú najväčším výrobcom elektriny na Slovensku a jedným z najväčších v strednej Európe. Prevádzkujú dve jadrové, 31 vodných, dve uhoľné a dve fotovoltické elektrárne s inštalovaným výkonom 4 176 MWe. Spoločnosť vyrába 90 % elektriny bez emisií skleníkových plynov.

Majoritným vlastníkom SE s podielom 66 % je Slovak Power Holding B.V. Spoločnými vlastníkmi spoločnosti Slovak Power Holding B.V. sú EP Slovakia B.V,. dcérska spoločnosť Energetického a průmyslového holdingu, a. s., a Enel Produzione S.p.A. Slovenská republika je minoritným vlastníkom Slovenských elektrární s podielom 34 %.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right