Oživenie mozgu 3. bloku AE Mochovce

03.11.2015
Možnosti zdieľania:

Slovenské elektrárne zapli novú blokovú dozorňu 3. bloku, ktorý je dokončený na 90% a vstupuje do fázy testovania.

Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel, oživili svoju novú blokovú dozorňu, „mozog“ tretieho bloku atómovej elektrárne Mochovce, ktorý je v súčasnosti dokončený na 90 %. Projekt ako celok je dokončený na 84 %. Po tomto dôležitom míľniku vstupuje tretí blok do fázy testovania.

„Dnes sme oživili mozog nového, tretieho bloku elektrárne Mochovce, ktorý bude diaľkovo riadiť všetky systémy bloku," povedal Nicola Cotugno, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovenských elektrární, a.s. „Náš tím a dodávatelia neúnavne odpracovali viac než 45 miliónov hodín a ich úsilie bolo odmenené dnešným spustením tejto inovatívnej technológie. Týmto potvrdzujeme aj náš záväzok dostavať podľa harmonogramu tretí a štvrtý blok AE Mochovce.“

Tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce využíva najmodernejšiu technológiu. Bloková dozorňa je kompletne digitalizovaná, čo znamená, že operátori a funkcie riadenia a ochrany elektrárne dostávajú informácie prostredníctvom siete výkonných počítačov. Spolu dokáže spracovať 37 000 signálov, ktoré vznikajú vo viac než 4 000 prístrojoch rozmiestnených v elektrárni a pripojených k riadiacemu systému pomocou približne 3 600 kilometrov káblov.

Spolu s blokovou dozorňou je pripravená aj núdzová dozorňa. Vzhľadom na spoločné zariadenia tretieho a štvrtého bloku Jadrovej elektrárne Mochovce, vrátane čistiacej stanice odpadových vôd, bola dnes oživená aj spoločná bloková dozorňa tejto časti elektrárne.

Bloková dozorňa využíva inovatívne systémy kontroly a riadenia (SKR), ktoré sú zrealizované a licencované vo viacerých štátoch na celom svete, ako napr. v USA, Švajčiarsku, Maďarsku, Českej republike, ako aj na Slovensku.

Spusteniu blokovej dozorne tretieho bloku predchádzalo pripojenie celého reťazca napájania k distribuovanému riadiacemu systému (DCS) z vonkajšieho 110 kV vedenia a strednonapäťového a nízkonapäťovému rozvodu k 24 V napájaniu.

Dostavba MO34 – aktuálny stav

Prvých 10 mesiacov tohto roka na projekte dostavby Mochoviec je možné charakterizovať významným zrýchlením stavebných činností a zvýšeným počtom stavebných pracovníkov. Maximálny počet pracovníkov sa z 3 940 v roku 2014 zvýšil o 20 % na 4 800 v roku 2015, pričom doteraz sa na projekte odpracovalo približne 45 miliónov človekohodín.

Z celkového počtu 110 dodávateľov na stavbe je 53 % slovenských spoločností a 10 % českých. Na stavbe pracuje cca 1 100 subdodávateľov, z čoho 46 % je zo Slovenska, 24 % z Čiech, 10 % z Nemecka a 7 % z Talianska a zvyšok z iných štátov. Celkovo 78 % pracovníkov sú Slováci. Odhaduje sa, že dostavba Mochoviec priamo alebo nepriamo prispieva k vytvoreniu 10 000 pracovných miest.

Dostavba Mochoviec je jednou z najväčších súkromných investícií v histórii Slovenska. Výkon každého z nových blokov elektrární bude 471 MWe, čo pokryje asi 13 % spotreby elektriny na Slovensku a ročne zabráni vypusteniu vyše 3,5 milióna ton emisií CO2.

Celkové náklady na dostavbu elektrárne predstavujú 4,63 miliardy eur, ktoré budú pokryté výhradne vlastnými finančnými zdrojmi spoločnosti.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right