Plánovaná generálna odstávka 1. bloku AE Mochovce

19.04.2018
Možnosti zdieľania:

Na odstávke robí vyše 1100 zamestnancov Slovenských elektrární z Mochoviec aj Bohuníc, ktorým asistuje vyše 600 ľudí z dodávateľských firiem.

Slovenské elektrárne začali v utorok 17. apríla generálnu odstávku 1. bloku Atómových elektrární Mochovce (EMO). Je prvou v tohtoročnom pláne generálnych odstávok blokov slovenských atómových elektrární.

Ide o odstávku s vyše 4000 pracovnými výkonmi na rôznych systémoch a komponentoch bloku, vrátane kontroly parogenerátora, hlavných čerpadiel, vysokotlakového dielu turbíny a iných opráv a výmen na vybraných zariadeniach.

Na generálnej odstávke robí viac ako 1100 pracovníkov Slovenských elektrání z Mochoviec aj Bohuníc, ktorým asistuje vyše 600 pracovníkov dodávateľských firiem.

Popri veľkom množstve plánovaných prác prebiehajú aj investičné akcie, napríklad seizmické úpravy, modernizácia bezpečnostných systémov, rekonštrukcia ochrán turbogenerátorov a zámena časti systému vnútroreaktorovej kontroly.

Po vykonaní plánovanej údržby a výmene časti paliva v reaktore budú nasledovať tesnostné skúšky hermetickej zóny a pevnostné tlakové skúšky.

Odstávka by mala trvať približne tri týždne. V priebehu prvého polroka 2018 budú ešte nasledovať odstávky 4. a 3. bloku Atómových elektrání Jaslovské Bohunice. Plán plánovaných odstávok na rok 2018 ukončí jesenná rozšírená odstávka 2. bloku EMO.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right