Plánované cvičenie hasičov v AE Mochovce

13.06.2016
Možnosti zdieľania:

Súčinnostné havarijné a taktické cvičenie závodného hasičského útvaru a Krajského riaditeľstva HaZZ v Nitre prebehne 16. júna 2016.

Slovenské elektrárne, a.s., oznamujú, že v súlade s harmonogramom havarijných nácvikov a cvičení pre rok 2016 sa dňa 16. júna t.r. uskutoční v lokalite Elektrární Mochovce Súčinnostné havarijné a taktické cvičenie závodného hasičského útvaru a Krajského riaditeľstva HaZZ v Nitre. Predmetom cvičenia bude „Simulovaný veľkoplošný požiar horľavej kvapaliny“.

Počas cvičenia bude v okolí a na území elektrárne zvýšený pohyb vozidiel hasičského a záchranného systému. Cvičenia sa zúčastnia okrem jednotky ZHÚ Mochovce aj jednotky HaZZ Levice, Nitra, Zlaté Moravce, Nové Zámky, Topoľčany, Komárno. 

Cieľom cvičenia je precvičiť pripravenosť a akcieschopnosť hasičskej jednotky Závodného hasičského útvaru AE Mochovce a ostatných hasičských jednotiek HaZZ Nitrianskeho kraja, ich hasičskej techniky a vecných prostriedkov na zásah pri hasení veľkoplošného požiaru horľavej kvapaliny v lokalite AE Mochovce.

O cvičení boli informované aj obvodné úrady v okolí elektrárne a určené orgány a organizácie. Pred samotným cvičením zorganizovali Slovenské elektrárne v spolupráci s Krajským riaditeľstvom HaZZ v Nitre odborno-metodické školenie vedúcich operačno-prevádzkových technických riaditeľstiev, veliteľov zmien a družstiev a určených príslušníkov HaZZ zamerané na Havarijnú prípravu a plánovanie, radiačnú ochranu a ochranu pred požiarmi v podmienkach lokality AE Mochovce.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right