Počas odstávky budú v Mochovciach pracovať na zvýšení účinnosti 1. bloku o 7 %

27.03.2021
Možnosti zdieľania:

V sobotu 27. marca sa v Mochovciach začala tohtoročná séria generálnych odstávok (GO) slovenských jadrových elektrární.

Harmonogram počíta s množstvom štandardných prác, ale aj s realizáciou veľkých investičných projektov, medzi ktoré patrí zvyšovanie účinnosti prvého mochovského bloku o sedem percent a dodatočné seizmické zodolňovanie. Práce sú sťažené protipandemickými opatreniami, v súlade s nariadením Úradu verejného zdravotníctva SR.

Hlavným cieľom GO je výmena takmer pätiny paliva v reaktore a vykonanie plánovaných opráv a investičných projektov na zvýšenie bezpečnosti jadrovej elektrárne, ktoré je možné vykonať len na odstavenom bloku. Odstávka by mala trvať zhruba mesiac, práce na zvyšovaní účinnosti bloku o sedem percent však budú pokračovať aj po nej.

Súčasťou projektu zvyšovania účinnosti prvého mochovského bloku je aj výmena statora turbogenerátora a blokového transformátora. Podobným spôsobom v roku 2020 v Mochovciach zvýšili výkon druhého bloku. O zvýšení účinnosti oboch blokov sa viac dočítate v tejto správe.

Počas prvej zo série štyroch plánovaných tohtoročných odstávok – dvoch v Bohuniciach a dvoch v Mochovciach – je naplánovaná kontrola tlakovej nádoby reaktora, havarijných systémov, systému technickej vody, zvarov na parogenerátoroch a iných dôležitých komponentov. Po vykonaní všetkých prác Slovenské elektrárne overia tesnosť hermetických priestorov primárneho okruhu, tzv. kontajnmentu.

„Harmonogram odstávky je detailne spracovaný, pripravené sú všetky podmienky a prostriedky, aby sme každú činnosť mohli vykonať bezpečne, kvalitne a plynule, pri dodržaní prísnych protipandemických opatrení. Platia pre všetkých zamestnancov spoločnosti i dodávateľov, pretože jadrová bezpečnosť je našou prioritou.“

- Martin Mráz
riaditeľ závodu Mochovce
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right