Riaditeľ Enel bude členom správnej rady OSN Global Compact

13.05.2015
Možnosti zdieľania:

Ban Ki-moon, Generálny tajomník OSN, menoval Francesca Staraceho za člena Správnej rady iniciatívy Global Compact.

Organizácia spojených národov oznámila, že jej generálny tajomník, Ban Ki-moon, menoval Francesca Staraceho, generálneho riaditeľa skupiny Enel, za člena správnej rady iniciatívy Global Compact.

Global Compact je najväčšia korporátna iniciatíva na svete so zameraním na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja a Správna rada je jedným z najdôležitejších pilierov jej riadenia. Pomáha tvarovať stratégiu a politiku a poskytuje poradenstvo o všetkých záležitostiach súvisiacich s Global Compact, najmä o otázkach súvisiacich s trvalou udržateľnosťou. Medzi hlavné aktivity Global Compact patrí iniciatíva LEAD. Enel je jednou zo šiestich globálnych spoločností zapojených do LEAD iniciatívy, ktorej cieľom je integrácia trvalo udržateľného rozvoja do korporátnych stratégií podnikov.

Francesco Starace: Je mi veľkou cťou prijať pozvanie generálneho tajomníka a teším sa, že sa pripojím k skupine lídrov usmerňujúcich globálnu agendu trvalo udržateľného rozvoja a budem aj ja prispievať k dôležitej práci OSN v tejto oblasti. Som zároveň veľmi pyšný, že takýmto spôsobom vyslovila spoločnosti Enel uznanie inštitúcia, ktorá je súčasťou OSN, organizácie s medzinárodným postavením. Trvalá udržateľnosť je kľúčovým pilierom našej priemyselnej stratégie a zároveň je najdôležitejším problémom, ktorému dnes čelí naše odvetvie. Pred nami stoji výzva vyriešiť túto otázku presvedčivo a komplexne."

Menovanie Staraceho nadobúda účinnosť 1. júna 2015 a v Správnej rade bude pôsobiť počas ďalších troch rokov.

Skupina Enel považuje trvalú udržateľnosť za neoddeliteľnú súčasť každej obchodnej činnosti, ktorej sa venuje a bude venovať. Spoločnosť začlenila trvalú udržateľnosť do svojej novej podnikovej štruktúry a stratégie, v rámci ktorých bude rozvíjať svoje poslanie zamerané trvalú udržateľnosti a inovácie.

Enel ponúka produkty a služby, ktoré zodpovedajú potrebám zákazníkov a firiem, delí sa o hodnoty a podporuje rozvoj komunít, v ktorých skupina pôsobí. Strategický plán Enel zahŕňa ciele rozvoja a obnoviteľných energií, digitalizácie a modernizácie sietí, zvyšovanie efektívnosti prevádzok a racionalizáciu tepelných elektrární.

Zároveň Enel programom ENabling Electricity podporuje aj iniciatívu OSN Trvalo udržateľná energia pre všetkých: cieľom je prekonávanie energetickej chudoby poskytovaním trvalo udržateľných zdrojov elektriny izolovaným komunitám a znevýhodneným ľuďom, a to rozvíjaním inovatívnych podnikateľských modelov. Príkladmi efektívnych riešení sú projekty Ollague v Čile a Curimamba v Peru.

Záväzok skupiny Enel – dosiahnuť najvyšší štandard trvalej udržateľnosti – sa odráža aj vo zvyšujúcom sa záujme burzových indexov zameraných na spoločensky zodpovedné podniky. Enel je zahrnutý patrí do renomovaných globálnych indexov Dow Jones Sustainability World Index, Dow Jones Europe Index, STOXX Global ESG Leaders index a FTSE4Good Index.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right