Roma Spirit: Štartuje 7. ročník

29.07.2015
Možnosti zdieľania:

ACEC a Slovenské elektrárne pokračujú v oceňovaní pozitívnych príkladov, ktoré pomohli zlepšiť kvalitu života Rómov na Slovensku

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) a Rozhlas a televízia Slovenska vyhlasujú už 7. ročník ocenenia Roma Spirit.

Siedmy ročník odštartovalo stretnutie v Košickej Tabačke v rámci diskusie Café Európa na tému Ako pomôcť rómom na Slovensku? Do diskusie prijala pozvanie novinárka Jarmila Vaňová a predseda Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) Richard Koky.

„Je nám veľkým potešením, že vďaka spolupráci so Zastupiteľstvom Európskej komisie na Slovensku sa nám podarilo zorganizovať besedu k vyhláseniu nového ročníka Roma Spirit práve v Košiciach. Veríme, že 7. ročník opäť prinesie množstvo skvelých projektov, aktivít, výnimočných spoločností a organizácií a jedinečných osobností, ktoré sú skvelým dôkazom aktívnej a efektívnej práce zlepšujúcej životné podmienky Rómov na Slovensku,“ vyhlásila Magdaléna Rothová, riaditeľka ACEC.

Nominácie príkladov dobrej praxe jednotlivcov, mimovládnych organizácií, firiem, obcí a iných subjektov, ktorí sa svojou každodennou prácou aktívne podieľajú na zlepšení kvality života, sociálnych podmienok a postavenia rómskej menšiny v našej spoločnosti na ocenenie Roma Spirit 2015 je možné zaslať do 31. júla 2015.


BLOG: Ako pomôcť Rómom na Slovensku?


O víťazoch v jednotlivých kategóriách bude rozhodovať Odborná porota a porota Čin roka, zložené zo zástupcov spoločenského, kultúrneho a politického života na Slovensku a v zahraničí. Vyhlásenie laureátov ocenenia Roma Spirit 2015 sa uskutoční počas slávnostného galavečera 15. novembra v Divadle Nová scéna a bude odvysielané verejnoprávnou RTVS. 

Roma Spirit 2015 sa uskutoční vďaka podpore generálneho partnera Slovenské elektrárne, a.s., spoločnosti skupiny Enel, hlavného partnera Divadlo Nová scéna a partnera kategórie Čin roka Rádio Expres.

Nomináciu na ocenenie Roma Spirit môže zaslať fyzická alebo právnická osoba vyplnením online prihlášky na www.romaspirit.eu, e-mailom na adresu slovensko@romaspirit.eu alebo poštou na adresu: Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), ROMA SPIRIT, Šafárikovo námestie 2, 811 02 Bratislava.

Ocenenie Roma Spirit sa udeľuje za realizáciu aktivít, projektov zameraných na podporu a rozvoj rómskej menšiny, za šírenie pozitívneho odkazu vzájomnje tolerancie a porozumenia v šiestich kategóriách:

  1. Mimovládna organizácia
  2. Spoločnosť - firma/zamestnávateľ
  3. Obec/mesto
  4. Osobnosť
  5. Médiá
  6. Ocenenie Čin roka získava čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivca alebo komunity.

Základnými kritériami hodnotenia nomináciíje obdobie realizácie aktivít s dôrazom na dlhodobosť a kontinuitu, dosiahnuté výsledky a ich merateľnosť,motivačný vplyv na okolie a iné projekty, jedinečnosť, originalita a kreativita riešenia aj jej mimoriadny prínos a pozitívne vnímanie verejnosťou. 

V rokoch 2009-2014 sa bolo nominovaných na ocenenie Roma Spirit 702 jednotlivcov, mimovládnych organizácií, inštitúcií, organizácií médií a obcí a miest.

Členmi porôt boli v minulosti okrem iných Václav Havel, Michael Kocáb, Leila Abassová, Sylvia Porubänová, Silvia Šarköziová, Eva Babitzová, Ivan Antala, Katarína Mathernová, Andrzej Mirga, Rumyan Russinov, Nicholas Martyn, Costel Bercus, Orhan Galjus, Monica Nicoara, Sahraa Karimi, Elena Marushiakova, Angelina Dimiter Taikon, Ion Duminica, Hristo Kyuchukov, Peter Pollák, Jaroslav Kiska, Janette Motlová, Jozef Šivák, Slávka Mačáková, Miroslava Hapalová, Jarmila Vaňová, Jarmila Lajčáková a mnohí iní.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right