SE: Žiadame zverejnenie dokumentácie k VE Gabčíkovo

22.12.2014
Možnosti zdieľania:

Zápisnice zo zasadnutí, tri zmluvy, korešpondencia a správy audítorov by mali byť sprístupnené.

Slovenské elektrárne, a.s., spoločnosť skupiny Enel, zaslali listy štátnemu podniku Vodohospodárska výstavba, relevantným štátnym orgánom a audítorovi so žiadosťou o súhlas na zverejnenie kompletnej dokumentácie k vodnej elektrárni Gabčíkovo (VEG). Zároveň písomne potvrdila štátnemu podniku Vodohospodárska výstavba súhlas na zverejnenie a sprístupnenie Zmluvy o prevádzke VEG.

Slovenské elektrárne dnes zainteresované strany i verejnosť informovali, že v súlade s princípmi transparentnosti a férovosti, požiadali Vodohospodársku výstavbu, ako aj štátne orgány a audítora o súhlas na zverejnenie kompletnej dokumentácie k vodnej elektrárni Gabčíkovo.

Žiadame tak o súhlas na zverejnenie a sprístupnenie zmlúv (o prevádzke, odškodnení ao usporiadaní majetkovo-právnych vzťahov VEG), zápisníc zo zasadnutí zástupcov zmluvných strán, obchodnej korešpondencie, účtovnej, dokumentácie, správ audítorov a technických správ, vrátane častí, ktoré sú označené ako obchodné tajomstvo.

Slovenské elektrárne zároveň poskytli súhlas na sprístupnenie Zmluvy o jej prevádzke.

V tejto kauze zaznelo veľa zavádzajúcich a nepravdivých tvrdení, preto sa Slovenské elektrárne rozhodli sprístupniť dokumenty o Gabčíkove.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right