Slovenské elektrárne hlavným partnerom Týždňa vedy a techniky

10.11.2014
Možnosti zdieľania:

Od 10. do 16. novembra popularizujeme vedu a výskum na už 11. ročníku Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Celý týždeň sa na Slovensku bude niesť v znamení najnovších výdobytkov vedy, bádania a inovácií. S cieľom popularizovať oblasť vedy a výskumu na sa v dňoch od 10. do 16. novembra koná už 11. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku. V rámci svojej iniciatívy Energia pre vzdelanie sa k podujatiu aktívne pripájajú aj Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel, ktoré sú jeho hlavným partnerom.

Rovnako ako po minulé ročníky prináša Týždeň vedy a techniky množstvo atraktívnych akcií po celom Slovensku. Dvojdňové podujatie Veda netradične, ktoré začína bezprostredne po slávnostnom otvorení Týždňa v pondelok 10. novembra 2014 si dáva za cieľ hravou formou predstaviť verejnosti problematiku výskumu, vývoja a inovácií. Viac ako 10 interaktívnych stánkov bude približovať inovácie uplatňované v najrôznejších sférach spoločnosti. Návštevníci tu uvidia napríklad 3D modelovanie ľudského mozgu, najnovšie úspechy slovenskej robotiky, špeciálne okuliare, ktoré ich prenesú do virtuálnej reality, či aplikácie, ktoré budú môcť ovládať gestami.

V rámci svojej iniciatívy Energia pre vzdelanie sa k Týždňu vedy a techniky aktívne pripájajú aj Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel, ktoré sú jeho hlavným partnerom. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, v stredu udelí spoločnosť ceny Aurela Stodolu za najlepšie záverečné práce študentov súvisiace s energetikou. Slovenské elektrárne zároveň v piatok na podujatí Science Talk v novom infocentre Energoland v Mochovcach udelia štipendiá pre 25 študentov rôznych vysokých škôl z celého Slovenska.

Celoštátnou súťažou bádateľských projektov žiakov základných a stredných škôl je Festival vedy a techniky, ktorý začína vo štvrtok. Cieľom podujatia, ktoré organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) je poskytnúť priestor na prezentáciu výsledkov výskumnej práce mladých ľudí, ako aj možnosť diskutovať s odborníkmi z viacerých vedeckých a technických disciplín.

Počas Týždňa vedy a techniky sa tiež môžete zapojiť do online súťaže o atraktívny Yoga tablet.

Podujatie Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci Centrom vedecko-technických informácií SR, Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right