Slovenské elektrárne majú nový rekord: 95% elektriny bez emisií co2

02.02.2021
Možnosti zdieľania:

Vďaka jadrovým a vodným zdrojom najväčší slovenský výrobca elektriny dodáva do siete až 95% bez emisií oxidu uhličitého.

Na jar 2020 to pre energetický sektor nevyzeralo optimisticky, pretože veľké fabriky pre koronavírus nevyrábali a spotreba elektriny sa prepadla až o 14 %.

Situácia sa však postupne stabilizovala a podľa predbežných údajov štátnej Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy (SEPS) spotreba elektriny na Slovensku v roku 2020 medziročne klesla o 3,3 percenta na 29 309 gigawatt-hodín.

Na našom území sa vyrobilo 28 991 GWh, krajina tak časť elektriny dováža, ale po spustení tretieho bloku Mochoviec sa stane čistým exportérom.

Najčistejšia v histórii

Až 18 775 GWh, teda takmer dve tretiny zo všetkej elektriny v SR vyrobili Slovenské elektrárne, a.s. Tie vlastnia a prevádzkujú jadrové elektrárne v Bohuniciach a Mochovciach, ktoré vlani vyrobili vyše polovicu všetkej elektriny v krajine. Keďže je jadro nízkoemisným zdrojom, jeho vysoké zastúpenie v energetickom mixe znamená vysoké percento vyrobenej elektriny bez skleníkového plynu CO2.

Celkovo Slovenské elektrárne, a.s., dodali do siete 16 994 GWh, z toho až 95 % bez emisií oxidu uhličitého – najviac v histórii.

„Výrobe na Slovensku už tradične dominuje jadrová energetika, ktorej podiel na výrobe v minulom roku dosiahol 53,3%. Napriek koronakríze a veľmi prísnym opatreniam pracovali všetky jadrové bloky spoľahlivo, nezaznamenali sme žiadne neplánované odstavenie blokov. V Jaslovských Bohuniciach sa vyššia dodávka o 100 GWh podarila aj vďaka cielenému skráteniu plánu odstávok, ale aj kvôli dosahovaniu vyššieho výkonu blokov po oprave chladiacich veží. V Mochovciach, obdobne, stojí za dobrými výsledkami spoľahlivá prevádzka i úspešná realizácia projektu zvýšenia účinnosti druhého bloku, vďaka čomu dodali Mochovce oproti plánu zhruba o 140 GWh viac.“

- Ján Mazánik
vedúci optimalizácie nasadzovania zdrojov Slovenské elektrárne, a.s.

Viac vody

Výrobe z jadra výborne sekundovala výroba z vody. Stúpla najmä vďaka extrémne daždivému októbru o 14,8 %, vďaka čomu najväčší slovenský výrobca elektriny naplnil nádrže prečerpávacích elektrární až po okraj. Z vody načerpanej v októbri potom vyrábal elektrinu ešte dokonca aj v novembri a decembri.

Vodné elektrárne z portfólia Slovenských elektrární, a.s., v roku 2020 vyrobili 2 268 a do siete dodali 1 846 GWh elektriny.

Menej uhlia

K vysokej bezemisnej dodávke prispela aj skutočnosť, že uhoľná elektráreň vo Vojanoch prakticky od marca stála a k obmedzovaniu výroby došlo párkrát aj v nováckej tepelnej elektrárni.

Slovenské elektrárne, a.s., medziročne znížili výrobu z uhlia takmer o tretinu – na 1 059 GWh, pričom do siete dodali 865 GWh.

Z dovozcu sa stane exportér

Po plánovanom ukončení výroby elektriny z hnedého uhlia v Novákoch a spustení tretieho bloku Mochoviec slovenskí energetici počítajú s novými rekordmi v dodávke čistej elektriny nielen do slovenských domácností a firiem, ale aj do zahraničia. Krajina by totiž mala viac elektriny, než sama spotrebuje.

Pri nezmenenej výrobe ostatných zdrojov a nezmenenej spotrebe sa Slovensko stane exportérom elektriny v odhadovanom objeme 3 TWh. Pre ilustráciu, to je viac, než v priemere za rok spotrebuje milión slovenských domácností.

Ako sa menil pomer medzi výrobou a spotrebou elektriny na Slovensku od roku 1983 do súčasnosti? Aj tieto a ďalšie údaje pre vás máme spracované do historického grafu.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right