Slovenské elektrárne predávajú pozemky firme Tirellus

04.04.2007
Možnosti zdieľania:

Predaj pozemkov v Bratislave je súčasťou stratégie odpredaja aktív, ktoré priamo nesúvisia s podnikaním spoločnosti.

Slovenské elektrárne, a.s., predávajú pozemky spoločnosti Tirellus, a.s. Ide o pozemok s rozlohou 9 702 m2 na križovatke ulíc Bajkalská a Ružinovská a pozemok s nebytovými priestormi na Magnetovej ulici s celkovou rozlohou 3 517 m2.

Predaj pozemkov je súčasťou novej stratégie spoločnosti, ktorá sa po vstupe zahraničného strategického investora v apríli 2006 snaží očistiť od takzvaných non-core aktív. Ide o aktíva, ktoré priamo nesúvisia s výrobou a predajom elektrickej energie a poskytovaním podporných služieb v elektrizačnej a prenosovej sústave SR.

Sprostredkovateľom a poradcom pri predaji je spoločnosť Colliers International (SK), s.r.o. Predaj pozemkov odštartoval zverejnením inzercie na verejné výberové konanie (Public Selection Procedure) začiatkom februára. Záujemcovia museli do konca februára splniť takzvané kvalifikačné kritériá. Potom mali mesiac na predloženie záväzných ponúk.

V rámci mesačnej lehoty päť záujemcov absolvovalo trojtýždňový hĺbkový audit, tzv. due-dilligence akvizičných aktív. Z výberového konania vystúpili tri firmy a záväzné ponuky na konci marca predložili dve spoločnosti. Po viackolových rokovaniach 2. apríla 2007 vo výberovom konaní zvíťazila ponuka spoločnosti Tirellus, a.s., so sídlom na Križkovej 9, 811 04 Bratislava.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right